Nghiên Cứu Phong Thủy và Phong Thủy Việt Nam Dưới Góc Độ Khoa Học

Tải Nghiên Cứu Phong Thủy và Phong Thủy Việt Nam Dưới Góc Độ Khoa Học
4713 lượt xem
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Trọn ba bộ "Nghiên cứu phong thủy & Phong thủy Việt Nam Dưới góc độ khoa học":


Tập 1: Phong Thủy Tinh Túy.


Trình bày những điểm cốt yếu của khoa phong thủy, và để cho thấy bộ môn này thực chất là một tập hợp tri thức khoa học của cổ nhân, tuyệt không dính dáng gì đến các hình thức bùa phép hay thế lực siêu nhiên nào.
 

Tập 2: Phong Thủy Trên Đất Nước Việt Nam.


Sách nghiên cứu về phong thủy của cổ nhân trước tác (dù cho của tác giả Việt Nam) đều là viết về đất nước Trung Quốc, với những Hoàng Hà, Trường Giang, Thái Sơn, Côn Lôn... rồi đời sau cứ thế mà sao chép, thành ra xa rời thực tế. Ở đây, các tác giả tìm hiểu kỹ về sông núi Việt Nam, để thấy rằng đất nước ta vẫn có đầy đủ anh linh tú khí không kém một quốc gia nào khác!


Tập 3: Phong Thủy Ứng Dụng.


Đây là phần quan trọng nhất của khoa học phong thủy và tất nhiên là phần quan trọng nhất của cuốn sách. Hy vọng rằng sau khi sơ bộ tìm hiểu khoa học phong thủy theo sự hướng dẫn trong sách, bạn đọc một lần nữa sẽ nhận ra tính chất gần gũi, mật thiết với nhân sinh của các bộ môn học thuật truyền thống.


CLICK LINK TẢI 3 BỘ SÁCH EBOOK PDF "NGHIÊN CỨU PHONG THỦY & PHONG THỦY VIỆT NAM DƯỚI GÓC ĐỘ KHOA HỌC"


Gợi ý cho bạn