Giải bài tập tiếng anh lớp 5

Tải Giải bài tập tiếng anh lớp 5
3268 lượt xem
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Cuốn sách "Giải bài tập tiếng anh lớp 5" theo chương trình mới của Bộ giáo dục và Đào tạo giúp các em học sinh lớp 5 học tập, tham khảo và phát triển năng lực tiếng anh của mình. Sách được soạn thảo, bám sát chương trình mới, tổng hợp một cách chi tiết các kiến thức ngữ pháp trọng tâm, các từ vựng theo các chủ điểm theo 20 đơn vị học bài trong sách giáo khoa của các em.
Cấu trúc của Sách giải bài tập tiếng anh lớp 5: gồm bài giải cho 20 đơn vị bài học và 4 Review)

 • Unit 1: What's your address?
 • Unit 2: I always get up early. how about you?
 • Unit 3: Where did you go on holiday?
 • Unit 4: Did you go to the party?
 • Unit 5: where will you be this weekend?
 • Review 1
 • Unit 6: How many lessons do you have today?
 • Unit 7: How do you learn english?
 • Unit 8: What are you reading?
 • Unit 9: What did you see at the zoo?
 • Unit 10: When will sports day be?
 • Review 2
 • Unit 11: What’s the matter with you?
 • Unit 12: Don’t ride your bike too fast!
 • Unit 13: What do you do in your free time?
 • Unit 14: What happened in the story?
 • Unit 15: What would you like to be in the future?
 • Review 3
 • Unit 16: Where's the post office?
 • Unit 17: What would you like to eat?
 • Unit 18: What will the weather be like tomorrow?
 • Unit 19: Which place would you like to visit?
 • Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?
 • Review 4


CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.Gợi ý cho bạn