360 Động Từ Bất Quy Tắc và 12 Thì Cơ Bản Trong Tiếng Anh

Tải 360 Động Từ Bất Quy Tắc và 12 Thì Cơ Bản Trong Tiếng Anh
16294 lượt xem

Cuốn sách "360 Động Từ Bất Quy Tắc và 12 Thì Cơ Bản Trong Tiếng Anh" chuẩn y cho chúng ta một phương pháp học hợp lý và vẫn dụng các động từ bất quy tắc một cách hiệu quả. Ở cuốn sách này mỗi động từ đều được đưa ra ví dụ cụ thể để bạn có thể hiểu được cách dùng của động từ đó. Để nhớ và dùng các động từ bất quy tắc này một cách tốt nhất các bạn nên học thuộc các ví dụ, từ đó các bạn sẽ nhớ được tình huống và vận dụng các động từ này một cách hiệu quả nhất.


CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.


Gợi ý cho bạn