Văn khấn Mẫu Liễu Hạnh

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 16 Tháng tư, 2018
Tải về Bản in

Bài văn khấn Mẫu Liễu Hạnh cầu may

Tìm Đáp Án xin gửi tới bạn đọc bài viết bài văn khấn Mẫu Liễu Hạnh cầu may để bạn đọc cùng tham khảo. Văn khấn được dùng để khấn cầu may khi đi lễ Mẫu Liễu Hạnh. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bài văn khấn mẫu liễu hạnh

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Hương tử chúng con thành tâm kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế.

Kính lạy:…

- Đức Cửu Trùng Thanh Vân lục cung công chúa.

- Đức Thiên Tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng công chúa, sắc phong Chế Thắng Hòa Diệu Đại Vương, gia phong Tiên Hương Thánh mẫu.

- Đức Đệ Nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương.

- Đức Đệ Tam Thủy Phủ, Lân Nữ Công Chúa.

- Đức Đệ Tứ Khâm Sai Thánh mẫu, Tứ Vị Chầu bà, năm tòa Quan Lớn, mười dinh các Quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, Ngũ Hổ Đại Tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng.

Tín chủ con là:………………………………………………………………

Cùng gia quyến, ngụ tại:……………………………………………..……..

Hôm nay tín chủ con đến…………..thắp nén hương thơm khấu đài vọng bái, lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin các Ngài Lưu phúc lưu ân, phù hộ độ trì, bốn mùa không hạn ách nào xâm phạm, tám tiết có điều lành tiếp ứng. Cháu con được chữ bình an, học hành chăm chỉ có tài có chí nên danh nên phận, gia đạo hưng vượng. Cầu xin Thánh Mẫu, gia ân tác phúc, độ cho gia quyến chúng con an ninh, khang thái, cả năm của cải xung chu, ăn mặc không thiếu, tai tinh có chiếu, chế biến trừ cho, mọi sự không lo, cả nhà vui vẻ, ơn nhờ đức huệ.

Cúi mong ơn đức cao dầy, thương xót phù trì bảo hộ. lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng lượng cả soi xét, xin Thánh Mẫu chứng giám.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám

Cẩn tấu.

16 Tháng tư, 2018

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!