Khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 16 Tháng hai, 2022

So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính giúp các bạn phân biệt được điểm giống nhau và khác nhau của 2 hình thức sinh sản vô tính và hữu tính để học tốt Sinh học hơn. Dưới đây là toàn bộ bài viết về sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính, mời bạn đọc tham khảo.

1. Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

Sinh sản vô tính

Sinh sản hữu tính

Khái niệm

Sinh sản vô tính là sự sinh ra cơ thể mới mà k kèm theo sự kết hợp tinh trùng và trứng. Ở đa số các động vật sinh sản vô tính, sinh sản dựa hoàn toàn và nguyên phân.

Sinh sản hữu tính là sự kết hợp giao tử đơn bội hình thành tế bào lưỡng bội, hợp tử. Con vật phát triển từ hợp tử đến lượt mk lại tạo giao tử qua giảm phân.

Cơ sở tế bào học

Nguyên phân

Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh.

Đặc điểm di truyền

- Không có sự giảm phân hình thành giao tử, không có sự thụ tinh.

- Cơ thể con được hình thành từ một phần hay một nhóm tế bào của cơ thể mẹ

- Đời con giống hệt cơ thể mẹ ban đầu.

- Không đa dạng di truyền.

- Có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen trong quá trình phát sinh giao tử đã tạo ra nhiều giao tử khác nhau.

- Các loại giao tử này được tổ hợp lại trong quá trình thụ tinh đã tạo ra nhiều tổ hợp khác nhau làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp.

- Có sự đa dạng di truyền.

Ý nghĩa

→ Tạo các cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn định.

→ Tạo ra các cá thể thích nghi tốt hơn với điều kiện sống thay đổi

2. So sánh ưu điểm và nhược điểm của hình thức sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

Sinh sản vô tính:

Ưu điểm:

 • Con sinh ra giống với mẹ về mặt di truyền.
 • Chỉ cần một cơ thể gốc.
 • Cá thể sống độc lập vẫn có thể sinh ra con cháu, vì vậy có lợi trong trường hợp mật độ cá thể thấp.
 • Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn.
 • Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh.
 • Tạo ra các cá thể mới thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh

Nhược điểm:

 • Không đa dạng di truyền
 • Khi thay đổi điều kiện sống dễ chết hàng loạt, thậm chí cả quần thể bị tiêu diệt

Sinh sản hữu tính

Ưu điểm:

 • Tiến hoá hơn so với sinh sản vô tình: Tạo ra các cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm di truyền, vì vậy động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện sống thay đổi

Nhược điểm:

 • Không có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.
 • Không có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp

3. Hình thức sinh sản vô tính hay sinh sản hữu tính chiếm ưu thế hơn?

Hình thức sinh sản vô tính hay sinh sản hữu tính chiếm ưu thế hơn?

Hình ảnh mô tả hình thức sinh sản hữu tính ở thực vật

Trên thực tế, sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa hai tế bào đực và cái, thụ tinh trong nên hợp tử sẽ được phát triển trong trứng. Vì thế hợp tử được nuôi dưỡng và bảo vệ tốt để phát triển cho tới khi sinh ra con non cũng có sức sống cao, khả năng thích nghi tốt đối với môi trường sống.

16 Tháng hai, 2022

Tài liệu mới nhất