Công đoàn Giáo dục Hà Nội hỗ trợ giáo viên lương thực, thực phẩm

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 12 Tháng tám, 2021

Công đoàn Giáo dục Hà Nội hỗ trợ giáo viên

TimDapAnmời các bạn cùng theo dõi bài viết Công đoàn Giáo dục Hà Nội hỗ trợ giáo viên lương thực, thực phẩm để nắm được những thông tin cụ thể về hỗ trợ cho giáo viên trong mùa dịch.

  • Hỗ trợ tiền với giáo viên phải nghỉ dạy vì dịch Covid-19
  • Giáo viên có được hỗ trợ do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68?

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch thì học sinh được nghỉ học và các thầy cô cũng được nghỉ dạy. Với tình hình nghỉ kéo dài khiến cho một bộ phận lớn các giáo viên gặp khó khăn, không đủ kinh phí để duy trì cuộc sống hàng ngày. Chính vì nhằm hỗ trợ kịp thời cũng như giúp giảm bớt gánh nặng cho lực lượng giáo viên trên địa bàn thì ngày 10/8/2021, Công đoàn ngành Giáo dục TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 85/CĐGD về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong công nhân viên chức lao động Thủ đô.

Theo đó, tại Công văn này, Công đoàn ngành Giáo dục TP. Hà Nội yêu cầu các Công đoàn cơ sở khẩn trương phối hợp với chính quyền đồng cấp rà soát đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhằm có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, báo cáo Công đoàn ngành để hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn” gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 200.000 đồng/lao động.

Công đoàn cơ sở trực thuộc có trường hợp người lao động tại khu dân cư bị cách ly, phong tỏa cần hỗ trợ cũng lập danh sách gửi lên Công đoàn ngành để triển khai hỗ trợ.

Nguồn tài chính hỗ trợ được ưu tiên sử dụng của Công đoàn và kêu gọi từ nguồn xã hội hóa để tăng cường các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp kinh phí, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, thiếu việc làm do dịch bệnh, đặc biệt là người lao động ngoài công lập.

Trước đó, Công đoàn ngành Giáo dục TP. Hà Nội cũng ban hành Công văn số 76/CĐGD ngày 21/7/2021 hướng dẫn giáo viên nhận hỗ trợ do gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19.

12 Tháng tám, 2021

Tài liệu mới nhất