Cách làm bài tập trên Microsoft Teams

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 25 Tháng tư, 2020

Microsoft Teams là công cụ dạy học trực tuyến với đầy đủ các tính năng để các thầy cô giáo tạo bài tập, bài kiểm tra và chấm điểm. Để nộp bài tập trên Microsoft Teams, các bạn học sinh có nhiều cách như tải file có sẵn trong One Drive, tải file trực tiếp trong máy tính... Sau đây là hướng dẫn làm bài tập trên Microsoft Teams.

Cách nộp bài tập trên Microsoft Teams cho học sinh

Bước 1:

Khi các thầy cô giáo giao bài tập cho bạn thì chúng ta sẽ nhận được thông báo trong mục Hoạt động. Nhìn sang nội dung cạnh nhấn View assignment để xem bài tập.

Cách làm bài tập trên Microsoft Teams

Bước 2:

Tại giao này bạn sẽ nhìn thấy tên bài tập được giao, thời gian nộp bài ngay ở dưới, yêu cầu của thầy cô và thang điểm cho bài tập mà các thầy cô đính kèm trong mục Rubic. Nhấn vào để xem nội dung cho thang điểm bài tập.

Hướng dẫn làm bài tập trên Microsoft Teams

Các tiêu chí cho từng thang điểm mà các thầy cô nhập rất chi tiết để các bạn được biết.

Cách nộp bài tập trên microsoft teams

Bước 3:

Để tải bài tập các thầy cô giao, tại tên bài nhấn biểu tượng 3 chấm rồi chọn hành động tiếp theo. Để tải bài làm của mình lên thì nhấn biểu tượng dấu cộng tại My work.

Cách nộp bài tập trên microsoft teams bằng điện thoại

Bước 4:

Trong giao diện này các bạn học sinh chọn cách thức đăng tải bài làm của mình lên. Nếu tải lên One Drive sẽ hiển thị file để chọn. Nếu muốn chèn bài tập như làm trên Docs, hay Google Slides thì nhấn Link. Để tải file trực tiếp thì nhấn Upload from this device.

Nộp bài tập trên microsoft team

Bài tập khi tải lên thì có thể nhấn biểu tượng 3 chấm để chọn Remove. Nếu đã chắc chắn thì nhấn Turn in để nộp bài cho các thầy cô.

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams

Trong trường hợp bạn muốn sửa lại nội dung thì nhấn Undo Turn in và tiến hành chỉnh lại bài là xong.

Cách dùng microsoft teams

Bước 5:

Khi thầy cô chấm điểm xong thì bạn cũng nhận được thông báo, rồi nhấn vào mục Hoạt động để xem thông báo trên cùng mới nhất.

Tại đây chúng ta sẽ nhìn thấy nội dung lời nhận xét của thầy cô giáo, điểm số nếu có và những lưu ý khác. Nếu thầy cô có nhận xét trực tiếp vào bài tập của bạn thì chúng ta chỉ cần mở ra để xem.

Mời các bạn tham khảo thêm tại mục thủ thuật văn phòng trong phần tài liệu.

  • Hướng dẫn tạo bài tập, giao bài tập, chấm điểm trong Microsoft Teams
  • Cách cài đặt và sử dụng Jitsi Meet họp và học trực tuyến miễn phí
  • Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams để học trực tuyến
25 Tháng tư, 2020