Tải Toán 8 - Tập một


Toán 8 - Tập một

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách

Mục lục

Phần đại số
Chương I Phép nhân và phép chia các đa thức
    §2 Nhân đa thức với đa thức
    §1 Nhân đơn thức với đa thức
    §5 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)
    §4 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)
    §3 Những hằng đẳng thức đáng nhớ
    §6 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
    §7 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
    §8 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
    §9 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
    §10 Chia đơn thức cho đơn thức
    §12 Chia đa thức một biến đã sắp xếp
    §11 Chia đa thức cho đơn thức
    §12 Chia đa thức một biến đã sắp xếp
    Ôn tập chương I
Chương II Phân thức đại số
    §1 Phân thức đại số
    §2 Tính chất cơ bản của phân thức
    §3 Rút gọn phân thức
    §4 Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
    §5 Phép cộng các phân thức đại số
    §6 Phép trừ các phân thức đại số
    §7 Phép nhân các phân thức đại số
    §8 Phép chhia các phân thức đại số
    §9 Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
    Ôn tập chương II
Phần Hình học
Chương I Tứ giác
    §1 Tứ giác
    §2 Hình thang
    §3 Hình thang cân
    §4 Đường trung bình của tam giác, của hình thang
    §5 Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
    §6 Đối xứng trục
    §7 Hình bình hành
    §8 Đối xứng tâm
    §9 Hình chữ nhật
    §10 Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
    §11 Hình thoi
    §12 Hình vuông
    Ôn tập chương I
Chương II Đa giác. Diện tích đa giác
    §1 Đa giác. Đa giác đều
    §2 Diện tích hình chữ nhật
    §3 Diện tích tam giác
    §4 Diện tích hình thang
    §5 Diện tích hình thoi
    §6 Diện tích đa giác
    Ôn tập chương II

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
136 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên
PHAN ĐỨC CHÍNH
Chủ biên
TÔN THÂN
Tác Giả
VŨ HỮU BÌNH, TRẦN ĐÌNH CHÂU, NGÔ HỮU DŨNG, PHẠM GIA ĐỨC, NGUYỄN DUY THUẬN

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 8