Tải Ngữ văn 11 - Tập một


Ngữ văn 11 - Tập một

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách

Mục lục

Tình yêu và thù hận (trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét)
Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
Tuần 1
    Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự)
    Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
    Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
Ôn tập phần Văn học
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
TUẦN 2
    Tự tình (bài II)
    Câu cá mùa thu (Thu điếu)
    Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
    Thao tác lập luận phân tích
TUẦN 3
    Thương vợ
    Đọc thêm: Khóc Dương Khuê
    Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương
    Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)
TUẦN 4
    Bài ca ngất ngưởng
    Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca)
    Luyện tập thao tác lập luận phân tích
TUẦN 5
    Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên)
    Đọc thêm: Chạy giặc
    Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca)
    Trả bài làm văn số 1
    Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)
TUẦN 6
    Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
    Thực hành về thành ngữ, điển cố
TUẦN 7
    Chiếu cầu hiền
    Đọc thêm: Xin lập khao luật (Trích Tế cấp bát điền)
    Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng
TUẦN 8
    Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
    Trả bài làm văn số 2
    Thao tác lập luận so sánh
TUẦN 9
    Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945
    Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học
TUẦN 10
    Hai đứa trẻ
    Ngữ cảnh
TUẦN 11
    Chữ người tử tù
    Luyện tập thao tác lập luận so sánh
    Luyện tập vận dụng kết hợp các tháo tác lâp luận phân tích và so sánh
TUẦN 12
    Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ)
    Phong cách ngôn ngữ báo chí
    Trả bài làm văn số 3
TUẦN 13
    Một số thể loại văn học: Thơ, truyện
    Chí Phèo
    Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)
TUẦN 14
    Chí Phèo (tiếp theo)
    Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
    Bản tin
TUẦN 15
    Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích)
    Đọc thêm: "Vi hành"
    Đọc thêm: Tinh thần thể dục
    Luyện tập viết bản tin
    Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
TUẦN 16
    Vĩnh biết Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)
    Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản
TUẦN 17
    Tình yêu và thù hận (trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét)
    Ôn tập phần Văn học
TUẦN 18
    Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
    Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
    Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
216 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 11