Tải Hình học 12 - Nâng cao


Hình học 12 - Nâng cao

Năm xuất bản:

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách

Mục lục

CHƯƠNG I - KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
    Bài 1. Khái niệm về khối đa diện
    Bài 2. Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đối diện
    Bài 3. Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều
    Bài 4. Thể tích của khối đa diện
    Ôn tập chương I
CHƯƠNG II - MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
    Bài 1. Mặt cầu, khối cầu
    Bài 2. Khái niệm về mặt tròn xoay
    Bài 3. Mặt trụ, hình trụ và khối trụ
    Bài 4. Mặt nón, hình nón và khối nón
    Ôn tập chương II
CHƯƠNG III - PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
    Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian
    Bài 2. Phương trình mặt phẳng
    Bài 3. Phương trình đường thẳng
    Ôn tập chương III
Ôn tập cuối năm

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
Số trang
145 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 12