Tải Giáo dục quốc phòng 12


Giáo dục quốc phòng 12

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách

Mục lục

Bài 1 Đội ngũ đơn vị
Bài 2 Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
Bài 3 Tổ chức quân đội và công an nhân dân Việt Nam
Bài 4 Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo
Bài 5 Luật sỹ quan quân đội nhân dân Viêt Nam và luật công an nhân dân
Bài 6 Các tư thế, động trác cơ bản vận động trên chiến trường
Bài 7 Lợi dụng địa hình địa chất
Bài 8 Công tác phòng không nhân dân
Bài 9 Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Thông tin

Bản quyền
Năm xuất bản
2019
Số trang
105 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 12