Tải Công nghệ 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà


Công nghệ 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà

Năm xuất bản:

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách

Mục lục

Bài 1 Giới thiệu nghề điện dân dụng
Bài 2 Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
Bài 3 Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
Bài 4 Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện
Bài 5 Thực hành: Nối dây dẫn điện
Bài 6 Thực hành: Lắp mạch điện, bảng điện
Bài 7 Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang
Bài 8 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn
Bài 9 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
Bài 10 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển hai đèn
Bài 11 Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
Bài 12 Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà
Tổng kết và ôn tập
Mục lục

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
Số trang
58 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng chủ biên
Nguyễn Minh Đường
Chủ biên
Nguyễn Minh Đường
Tác giả
Trần Mai Thu

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 9