Tải Công nghệ 8


Công nghệ 8

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách

Mục lục

Phần một Vẽ kĩ thuật
Chương I Bản vẽ các khối hình học
    Bài 2 Hình chiếu
    Bài 1 Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống
    Bài 6 Bản vẽ các khối tròn xoay
    Bài 5 Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối đa diện
    Bài 4 Bản vẽ các khối đa diện
    Bài 7 Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối tròn xoay
    Bài 3 Bài tập thực hành - Hình chiếu của vật thể
Chương II Bản vẽ kĩ thuật
    Bài 8 Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật - Hình cắt
    Bài 11 Biểu diễn ren
    Bài 10 Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt
    Bài 9 Bản vẽ chi tiết
    Bài 14 Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ lắp đơn giản
    Bài 12 Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren
    Bài 13 Bản vẽ lắp
    Tổng kết và ôn tập
    Bài 15 Bản vẽ nhà
    Bài 16 Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ nhà đơn giản
Phần hai Cơ khí
    Bài 17 Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống
Chương III Gia công cơ khí
    Bài 18 Vật liệu cơ khí
    Bài 19 Thực hành - Vật liệu cơ khí
    Bài 21 Cưa và đục kim loại
    Bài 20 Dụng cụ cơ khí
    Bài 22 Dũa và khoan kim loại
    Bài 23 Thực hành - Đo và vạch dấu

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
205 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng chủ biên
NGUYỄN MINH ĐƯỜNG
Chủ biên
ĐẶN VĂN ĐÀO
Tác giả
TRẦN HỮU QUẾ, TRẦN MAI THU, NGUYỄN VĂN VẬN

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 8