Giáo án Vật lý 7 Bài 1

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Vật lý 7

Giáo án Vật lý 7 bài 1: Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng cùng cách trình bày khoa học đáp ứng yêu cầu chất lượng đối với tài liệu tham khảo cho quý thầy cô trong quá trình xây dựng bài giảng, giúp học sinh nhận biết ánh sáng cũng như phân biệt được nguồn sáng và vật sáng.

Bài giảng Vật lý 7 Bài 1

Giáo án Vật Lý 7 cả năm

BÀI 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG

I. MỤC TIÊU:

  • Muốn nhận biết được ánh sáng thì ánh sáng đó phải truyền vào mắt ta.
  • Ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.
  • Phân biệt được nguồn sáng và vật sáng.
  • Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng.

II. CHUẨN BỊ:

  • HS: Kiến thức.
  • GV: Bài tập và đáp án.

III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Ổn định lớp:

2. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung ghi bảng

Hđ 1: Kiểm tra kiến thức cũ

GV: Khi nào mắt ta nhận biết được có ánh sáng?
Đk để nhìn thấy một vật là gì?
Nguồn sáng là gì? Cho vd.
Vật sáng là gì? Cho vd.
HS: Trả lời các câu hỏi của GV.

Hđ 2: Chữa bài tập SBT

GV: Gọi HS trả lời các bài tập cơ bản trong sách bài tập theo yêu cầu của GV.
+ Bài 1.1
+ Bài 1.2
+ Bài 1.3
+ Bài 1.4
+ Bài 1.5
+ Bài 1.6

+ Bài 1.7
+ Bài 1.8
+ Bài 1.9
+ Bài 1.10
+ Bài 1.11
+ Bài 1.12
+ Bài 1.13

GV: Mỗi câu gọi 1 HS đứng tại chỗ trả lời nhanh.

HS: Lần lượt các HS đứng tại chỗ trả lời.

GV: Gọi HS khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai.
HS: Nhận xét và bổ sung theo yêu cầu của GV.

GV: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng.
HS: Ghi bài nếu sai.

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
  • Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.
  • Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.
  • Vật tự nó phát ra ánh sáng khi có dòng điện chạy qua gọi là nguồn sáng. Vd: Mặt trời, Ngọn đèn đang sáng....
  • Nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó gọi chung là vật sáng.Vd: Mặt trăng, Tờ giấy trắng...

II. BÀI TẬP CƠ BẢN

+ Bài 1.1:
Chọn C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

+ Bài 1.2:
Chọn B. Vỏ chai chói sáng dưới trời nắng.

+ Bài 1.3:

Do không có ánh sáng chiếu vào mảnh giấy tráng nên không có ánh sáng từ mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng truyền vào mắt ta nên không nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt trên bàn.

+ Bài 1.4:
Vật đen không phát ra ánh sáng, cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.Á khi chiếu vào nó bị nó hấp thụ.

Vì vật màu đen được đặt bên cạnh những vật sáng khác nên ta nhìn thấy các vật sáng khác đạt xung quanh miếng bìa màu đen.do đó phân biệt được miếng bìa màu đen.

+ Bài 1.5: Gương là vật sáng
Ngôi sao là nguồn sáng.

+ Bài 1.6:
Chọn C. khi có ánh sáng lọt vào mắt ta.

+ Bài 1.7:
Chọn D. Khi có ánh sáng từ vật truyền đến mắt ta.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!