Giáo án Vật lý 10 bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

GIÁO ÁN VẬT LÝ 10

Giáo án Vật lý 10 bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lý được biên soạn chi tiết, rõ ràng giúp các em học sinh hiểu được định nghĩa phép đo các đại lượng vật lí, phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp, khái niệm cơ bản về sai số. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ

I. Mục tiêu

1) Kiến thức

- Phát biểu được định nghĩa về phép đo các đại lượng vật lý. Phân biệt được phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp.

- Phát biểu được thế nào là sai số của phép đo các đại lượng vật lý.

- Phân biệt được hai loại sai số: sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống

2) Kỹ năng

- Xác định sai số dụng cụ và sai số ngẫu nhiên.

- Tính sai số của phép đo trực tiếp và gián tiếp.

- Viết đúng kết quả phép đo, với số các chữ số có nghĩa cần thiết.

II. Chuẩn bị

1) Giáo viên

- Một số dụng cụ đo như: thước, ampe kế, nhiệt kế, …

- Bài toán tính sai số để học sinh vận dụng.

2) Học sinh

- Đọc bài thực hành đo các đại lượng vật lý như: chiều dài, thể tích, …

III. Tiến trình dạy - học

1. Ổn định

2. Hoạt động dạy – học

Hoạt động của HS

Trợ giúp của GV

Nội dung

1 HS đo khối lượng vật.

1 HS đo chiều dài cuốn sách.

HS trả lời.

Điều chỉnh cân thăng bằng, đặt vật lên 1 đĩa cân, đĩa cân bên kia đặt các quả cân.

Khi 2 quả cân thăng bằng thì khối lượng bằng tổng khối lượng các quả cân.

Dùng thước đặt dọc theo sách để đo chiều dài.

Là phép so sánh.

Dùng thước đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao để tính thể tích.

- HS ghi nhí.

Yêu cầu 1 HS lên đo khối lượng 1 vật, 1 HS khác đo chiều dài 1 quyển sách.

Khối lượng của vật là?

Chiều dài cuốn sách là bao nhiêu?

Làm cách nào được KQ này?

Cái cân và thước gọi là dụng cụ đo.

Thực chất của phép đo các đại lượng vật lý là gì?

Phép so sánh trực tiếp thông qua dụng cụ đo gọi là phép đo trực tiếp.

Làm thế nào để xác định thể tích của hình hộp chữ nhật?

Phép đo như vậy gọi là phép đo gián tiếp.

Phép đo mà không có dụng cụ trực tiếp mà thông qua một công thức liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp gọi là phép đo gián tiếp.

Việc phân chia phép đo trực tiếp hay gián tiếp là dựa vào dụng cụ đo.

I. Phép đo các đại lượng vật lý. Hệ đơn vị SI:

1). Phép đo các đại lượng vật lý:

- Phép đo một đại lượng vật lý là phép so sánh nó với đại lượng cùng loại được qui ước làm đơn vị.

- Phép đo trực tiếp: là phép so sánh trực tiếp thông qua dụng cụ đo.

- Phép đo gián tiếp: là phép xác định một đại lượng vật lý thông qua một công thức liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp.

2). Đơn vị đo:

Tại Việt Nam sử dụng hệ đơn vị SI.

Hoạt động 2: Tìm hiểu các khái niệm sai số, giá trị trung bình của phép đo.

HS đọc SGK để tìm hiểu khái niệm sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên.

- Thảo luận - trả lời

- Ghi nhớ

Yêu cầu HS đọc SGK mục II.1,2,3 để tìm hiểu khái niệm sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên.

Sai số hệ thống là do đâu?

Sai số ngẫu nhiên là do đâu?

- Phân biệt 2 cụm từ: sai số trong khi đo và sai sót trong khi đo. Nếu là sai sót thì phải tiến hành đo lại.

II. Sai số phép đo:

1). Sai số hệ thống:

- Là sai số do đặc điểm cấu tạo của dụng cụ hoặc do sơ suất của người đo gây ra.

2). Sai số ngẫu nhiên:

- Là sai số do hạn chế khả năng giác quan của con người dẫn đến thao tác đo không chuẩn, hoặc do điều kiện bên ngoài tác động gây ra.

3). Giá trị trung bình:

Giá trị trung bình khi đo nhiều lần một đại lượng A:

Giáo án vật lý 10 bài 7

là giá trị gần đúng nhất với giá trị thực của đại lượng A.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!