Giáo án Tự nhiên xã hội 3 bài 22

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Tự nhiên xã hội 3

Giáo án Tự nhiên xã hội 3 bài 22 được trình bày khoa học, phù hợp với các em học sinh nhằm giúp các em biết cách xưng hô đúng với những người họ hàng nội, ngoại, vẽ sơ đồ họ hàng nội ngoại.

Giáo án Tự nhiên xã hội 3 bài 21

Bài 22: Thực hành phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng (tiếp)

I. Mục tiêu:

Giúp học sinh:

  • Phân tích được mối quan hệ họ hàng trong các tình huống khác nhau.
  • Vẽ được mối quan hệ họ hàng.
  • Nhìn vào sơ đồ, GT được các mói quan hệ họ hàng.
  • Biết cách xưng hô đối xử hộ hàng.

II. Đồ dùng dạy học:

  • GV: Giấy khổ to, bút, bảng phụ.
  • HS: Mỗi HS mang 1 ảnh chụp gia đình, họ hàng mình.

III. Hoạt động dạy và học chủ yếu:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Tổ chức

2. Kiểm tra: Sự chuẩn bị của học sinh.

3. Bài mới:

Hoạt động 1: Khởi động

a. Muc tiêu: Củng cố lại kiến thức về họ hàng cho học sinh.

b. Cách tiến hành

  • Kể tên những ngưỡi trong gia đình em?
  • Họ nội em có những ai?
  • Họ ngoại có những ai?

Hoạt động 2: Trò chơi: xếp hình gia đình và liên hệ bản thân.

a. Mục tiêu: Củng cổ những hiểu biết của học sinh về mối quan hệ họ hàng.

b. Cách tiến hành

Bước 1: Trò chơi: xếp hình gia đình.

- Phổ biến cách chơi: phát miếng ghép những thành viên trong gia đình.

- Chơi trò chơi.

Bước 2: Liên hệ bản thân:

- Liên hệ bản thân gia đình mình đang sống?

- HS kể tên những người trong gia đình nhà mình.

- HS kể

- Chơi trò chơi: vẽ sơ đồ và giải thích mối quan hệ họ hàng

- Liên hệ bản thân

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!