Giáo án Tự nhiên xã hội 3 bài 14

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Tự nhiên xã hội 3

Giáo án Tự nhiên xã hội 3 bài 14 với cách trình chuẩn xác, khoa học sẽ giúp các em học sinh nắm được vai trò của não trong việc điều khiển mọi hoạt động có suy nghĩ của con người, nêu được ví dụ cho thấy não điều khiển, phối hợp mọi hoạt động của cơ thể.

Giáo án Tự nhiên xã hội 3 bài 13

HOẠT ĐỘNG THẦN KINH (tiếp theo)

I. Mục tiêu:

  • HS biết vai trò của não điều khiển mọi hoạt động, suy nghĩ của con người.
  • HS biết nêu một ví dụ cho thấy não điều khiển, phối hợp mọi hoạt động của cơ thể.
  • Học sinh có ý thức giữ gìn cơ thể, não, các giác quan.

II. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Tranh minh họa SGK trang 31, sơ đồ cơ quan thần kinh.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Khởi động: (Hát)

2. Kiểm tra bài cũ: (3 HS)

- Kiểm tra HS đọc nội dung bạn cần biết của bài 13

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Dựa vào mục tiêu giới thiệu Hoạt động thần kinh (tt)

b. Các hoạt động:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Hoạt động 1: Thảo luận tình huống trong tranh.

Mục tiêu: phân tích được vai trò của não điều khiển mọi hoạt động, suy nghĩ của con người

Tiến hành:
- Cho HS hoạt động nhóm trả lời câu hỏi sau:

  • Bất ngờ khi dẫm vào đinh, Nam phản ứng thế nào?
  • Cơ quan nào điều khiển phản ứng đó?
  • Sau đó Nam đã làm gì? Việc làm đó có tác dụng gì?
  • Cơ quan nào điều khiển hoạt động đó?
  • Não có vai trò gì trong cơ thể?

Kết lại: Tủy sống điều khiển các phản xạ của chúng ta, còn não thì điều khiển toàn bộ hoạt động, suy nghĩ của chúng ta.

- Tập hợp nhóm, thảo luận.

- Co ngay chân lên.

- Tủy sống

- Vứt vào thùng rác để người khác không dẫm phải.

- Não đã điều khiển hành động của Nam.

- Não giữ vai trò quan trọng điều khiển mọi hoạt động, suy nghĩ của cơ thể.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!