Giáo án Toán 4 chương 1 bài 5

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Toán học lớp 4

Giáo án Toán 4 chương 1 bài 5 có nội dung chi tiết giúp các em học sinh biết các dấu hiệu và cách so sánh các số có nhiều chữ số, cách tìm số lớn nhất, bé nhất trong một nhóm các số; số lớn nhất, số bé nhất có 3 chữ số; số lớn nhất, số bé nhất có 6 chữ số.

Giáo án Toán 4 chương 1 bài 4

BÀI 5: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ

I. MỤC TIÊU

Giúp HS:

  • Biết so sánh các số có nhiều chữ số bằng cách so sánh số các chữ số với nhau, so sánh các chữ số ở cùng hàng với nhau.
  • Biết tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong một nhóm các số có nhiều chữ số.
  • Xác định được số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ số, số bé nhất, lớn nhất có sáu chữ số.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Ổn định: Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị sách vở để học bài.

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Lớp đơn vị gồm mấy hàng, lớp nghìn gồm mấy hàng? Kể tên các hàng đó?
  • Đọc các số: 604 290; 800 301 và nêu miệng vị trí ở các hàng.
  • GV nhận xét

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- GV: Giờ học toán hôm nay sẽ giúp các em biết cách so sánh các số có nhiều chữ số với nhau.

b. Hướng dẫn so sánh các số có nhiều chữ số

* So sánh các số có số chữ số khác nhau: hoạt động cá nhân.

- GV dán 2 số lên bảng
99 578 ...... 100 000

- Giải thích vì sao lại chọn dấu < ?

- Cả lớp thực hiện

- 1 HS nêu, HS khác nhận xét

- 1 HS nêu, HS khác nhận xét

- Cả lớp viết vào bảng con

- 2 HS nêu

- HS nghe

- HS quan sát

- 1 HS viết dấu thích hợp vào chỗ chấm.
99 578 < 100 000

- Vì 99578 chỉ có 5 chữ số còn 100000 có 6 chữ số.

- Bạn khác nhận xét

- HS nhắc lại kết luận

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!