Giáo án Toán 2 chương 3 bài 1: Tìm một số hạng trong một tổng

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Toán lớp 2

Giáo án Toán 2 chương 3 bài 1 được tổng hợp từ giáo án của các giáo viên đang giảng dạy tại các trường có tiếng trong cả nước sẽ giúp quý thầy cô hướng dẫn học sinh biết cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia.

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 21

CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

BÀI 1: TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG

I. Mục tiêu:

  • Biết tìm x trong các bài tập dạng; x+a = b; a+ x = b (với a, b là các số có không quá hai chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép cộng.
  • Biết cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia. Biết giải bài tốn có một phép trừ.
  • Giáo dục: Tính cẩn thận chính xác khi tìm số hạng trong một tổng.

II. Đồ dùng dạy học:

  • GV: Giấy khổ to kẻ như SGK
  • HS: Bảng con

III. Các hoạt động dạy học:

1. Khởi động: Hát vui cả lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Gv nhận xét đánh giá bài kiểm tra của học sinh.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài mới: "Tìm một số hạng trong một tổng"

b. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động dạy Hoạt động học

*Hoạt động 1: Làm quen với kí hiệu và cách tìm số hạng.

Mục tiêu: Giúp hs tìm được số hạng trong một tổng

- Gv đính hình như SGK. Hướng dẫn học sinh tìm số hạng trong một tổng.

- Gv rút ra câu ghi nhớ, ghi bảng.

"Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia".

*Hoạt động 2: Thực hành

Mục tiêu: Giúp hs làm được các bài tập dạng tìm số hạng trong một tổng.

Bài tập 1: Tìm x (theo mẫu).

- Gv gợi ý bài mẫu:

x +3 = 9

x = 9 - 3

x = 6

Bài tập 2: Đính bài tập lên bảng (cột 1, 2, 3).

Bài tập 3: Y/C đọc đề

  • Gv gợi ý, tóm tắt
  • Chấm chữa bài

- Hs theo dõi cả lớp.

- Hs đọc thuộc lòng bảng ghi nhớ, cá nhân, nhóm, lớp.

- 1 hs đọc yêu cầu

- 4 hs lên bảng làm

- 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con.

- 1 hs đọc đề.

- Làm vào vơ cả lớp.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!