Giáo án Toán 2 chương 2 bài 4

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Toán lớp 2

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 4 được chọn lọc từ các giáo viên đang giảng dạy với nội dung cột phù hợp quy định Bộ GD&ĐT và súc tích giúp các em học sinh hiểu được biết cách thực hiện phép cộng dạng 29 + 5, cộng có nhớ dưới dạng tính viết, củng cố những hiểu biết về tổng, số hạng, nhận dạng hình vuông.

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 3

CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

BÀI 4: 29 + 5

I. Mục tiêu:

  • Biết cách thực hiện phép cộng dạng 29 + 5, cộng có nhớ dưới dạng tính viết trong phạm vi 100. Biết số hạng, tổng
  • Biết nối các điển cho sẳn để có hình vuông
  • Giáo dục: Tính cẩn thận chính xác khi làm tính và vẽ hình.

II. Đồ dùng dạy học:

  • GV: Bảng gài, que tính, thước kẻ.
  • HS: Bảng con, que tính

III. Các hoạt động dạy học:

1. Khởi động: Hát

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Gọi 4 hs đọc thuộc lòng lại bảng cộng 9 cộng với một số 9 + 5.
  • Nhận xét ghi điểm

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài mới: "29 + 5"

b. Các hoạt động dạy học:

Họat động dạy Họat động học

*Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 29 +5

Mục tiêu: Hs thực hiện được phép cộng
29 + 5, cộng có nhớ dạng viết.

- Gv ghi phép cộng 29 + 5 và dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả. (tính dọc, ngang)

*Hoạt động 2: Thực hành

Mục tiêu: HS thực hiện được các phép tính dạng 29 +5, nối hình.

Bài tập 1: Tính

Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.

Bài tập 3: GV chấm các điểm lên bảng, yêu cầu hs lên nối để được hình vuông.

- Gv nhận xét đánh giá

- Cả lớp dùng que tính thực hành theo hướng dẫn.

- 1 hs nhắc lại cách tính

- Hs đọc yêu cầu.

- 2 Hs lên bảng làm, cả lớp làm bảng con cột 1, 2, 3.

* Cột 4, 5 cho 4 HS làm bảng.

- 1 hs đọc yêu cầu.

* Đại diện 3 nhóm thi nhau làm mỗi nhóm 1hs.

- 2 Hs lên bảng làm

- Lớp nhận xét bạn

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!