Giáo án Toán 2 chương 2 bài 2: 26+4; 36+24

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Toán lớp 2

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 2: 26+4; 36+24 được trình bày khoa học sẽ giúp các em học sinh hiểu được cách thực hiện phép cộng có tổng là số tròn chục dạng 26 + 4; 36 + 24 (cộng qua 10, có nhớ, dạng tính viết).

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 1: Phép cộng có tổng bằng 10

CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

BÀI 2: 26 + 4; 36 + 24

I. Mục tiêu:

  • Biết thực hiện phép cộng cớ nhớ trong pham vi 100, dạng 26 + 4, 36 + 24 có nhớ, dạng tính viết.
  • Biết giải giải bài tốn liên quan đến phép cộng.
  • Giáo dục: Tính cẩn thận chính xác khi làm tính và giải tốn.

II. Đồ dùng dạy học:

  • GV: Bảng gài, que tính.
  • HS: Bảng con, que tính

III. Các hoạt động dạy học:

1. Khởi động: Hát vui

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Cho 3hs tính nhẫm một số bài: 7 + 6 +3; 2 + 8 +9; 2 + 7 + 3
  • Nhận xét ghi điểm

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài mới: "26 +4; 36 + 24"

b. Các hoạt động dạy học:

Họat động dạy Họat động học

*Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 24 +6 và 36 + 24

Mục tiêu: Hs thực hiện được phép cộng có tổng là số tròn chục dạng 26 + 4; 36 + 24

- Gv dùng que tính hướng dẫn hs tìm kết quả của phép tính 26 +4; 36 + 24, tính dọc và tính ngang.

*Hoạt động 2: Thực hành.

Mục tiêu: Thực hiện tính dọc dạng tổng là số tròn chục.Giải bài tốn dạng tìm tổng, viết phép cộng theo mẫu.

Bài tập 1: Tính.

Bài tập 2: Tóan đố

- Gợi ý tóm tắt

- Chấm chữa bài nhận xét

Bài tập 3: Cho hs đọc yêu cầu

- Nhận xét tuyên dương.


- Hs dùng que tính thực hành theo.

- Nhắc lại cách tính.

- Cả lớp thực hiện bảng con.

- Hs đọc yêu cầu. Lên bảng làm, lớp làm bảng con.

- 1 hs đọc y/c bài

- Cả lớp làm vào vở bài

- 1 hs đọc yêu cầu

- HS thảo luận phát biểu cá nhân 5 em thi viết phép cộng có tổng bằng 20.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!