Giáo án Toán 2 chương 1 bài 5: Số bị trừ - số trừ - hiệu

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Toán lớp 2

Giáo án Toán 2 chương 1 bài 4: Số bị trừ - số trừ - hiệu với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng bởi đội ngũ giáo viên giỏi nhằm giúp học sinh nắm vững nội dung bài học về tên đúng các thành phần và kết quả trong phép trừ: Số bị trừ – Số trừ - Hiệu; phép trừ (không nhớ các số có 2 chữ số).

Giáo án Toán 2 chương 1 bài 3: Đề xi mét

BÀI 4: SỐ BỊ TRỪ- SỐ TRỪ - HIỆU

I. Mục tiêu:

  • Biết số bị trừ, số trừ, hiệu của phép trừ.
  • Biết thực hiện được phép trừ có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100, biết giải tốn có lời văn bằng phép tính trừ.
  • Giáo dục: Tính cẩn thận chính xác khi làm tính và giải tốn.

II. Đồ dùng dạy học:

  • GV: Bảng phụ kẻ sẳn BT1
  • HS: Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Khởi động: Hát

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Cho 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con 8 dm = ... cm; 9 dm = ... cm; 30 cm = ... dm
  • Nhận xét ghi điểm

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài mới: "Số bị trừ – Số trừ - Hiệu"

b. Các hoạt động dạy học:

Họat động dạy Họat động học

*Hoạt động 1: Giới thiệu số bị trừ-số trừ-hiệu.

Mục tiêu: Hs biết tên gọi thành phần của phép trừ, kết quả.

- Gv viết phép trừ lên bảng: 59 – 35 = 24 và giới thiệu cho hs các thành phần và kết quả.

Chú ý: 59 – 35 cũng gọi là hiệu

*Hoạt động 2: Thực hành.

Mục tiêu: Hs củng cố về phép trừ không nhớ, giải tốn có lời văn.

Bài tập 1: GV đính BT lên bảng.

Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.

Bài tập 3: Y/C hs đọc đề

- Gợi ý, tóm tắt

- Chấm chữa bài

- Theo dõi phát biểu

59 - 35 = 24

Số bị trừ Số trừ Hiệu

- Hs theo dõi, nhắc lại.

- Đọc yêu cầu

- 5 hs lên bảng làm nêu cách tính

- 5 hs đọc yêu cầu bài bạn

- 3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con

* 1 hs khá làm cột d

- 1 hs đọc đề

- Làm vào vở cả lớp

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!