Giáo án Toán 1 chương 3 bài 2: Độ dài đoạn thẳng

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Toán lớp 1

Giáo án Toán 1 chương 3 bài 2: Độ dài đoạn thẳng với nội dung chi tiết giúp các em nắm bắt được kiến thức về biểu tượng về "dài hơn, ngắn hơn", đặc tính dài, ngắn của đoạn thẳng, so sánh độ dài đoạn thẳng bằng 2 cách.

Giáo án Toán 1 chương 3 bài 1: Điểm - Đoạn thẳng

Giáo án Toán 1 chương 2 bài 17: Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

BÀI 2: ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG

I. MỤC TIÊU:

- Giúp học sinh:

  • Có biểu tượng về "dài hơn – ngắn hơn" từ đó có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng thông qua đặc tính "dài – ngắn" của chúng
  • Biết so sánh độ dài 2 đoạn thẳng tuỳ ý bằng 2 cách: so sánh trực tiếp hoặc so sánh gián tiếp qua độ dài trung gian

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Một số thước bút có độ dài khác nhau, màu sắc khác nhau.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn định:

- Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Gọi 3 học sinh lên bảng vẽ đoạn thẳng và đặt tên cho đoạn thẳng đó
  • Học sinh dưới lớp vẽ vào bảng con 1 đoạn thẳng và đặt tên cho đoạn thẳng
  • Giáo viên nhận xét, sửa sai cho học sinh
  • Giáo viên treo 1 số hình yêu cầu học sinh đếm số đoạn thẳng trong mỗi hình
  • Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới

3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu độ dài đoạn thẳng.

Mt: Dạy biểu tượng "dài hơn- ngắn hơn" và so sánh trực tiếp độ dài 2 đoạn thẳng.

a) Giáo viên giơ 2 chiếc thước (độ dài khác nhau) hỏi: Làm thế nào để biết cái nào dài hơn cái nào ngắn hơn?

- Gọi học sinh lên so sánh 2 cây bút màu, 2 que tính

- Yêu cầu học sinh xem hình vẽ trong SGK và nói được "Thước trên dài hơn thước dưới, thước dưới ngắn hơn thước trên" và "Đoạn thẳng AB ngắn hơn Đoạn thẳng CD ..."

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành so sánh từng cặp 2 đoạn thẳng trong bài tập 1 rồi nêu: "Đoạn thẳng MN dài hơn Đoạn thẳng PQ. Đoạn thẳng PQ ngắn hơn Đoạn thẳng MN"

b) Từ các biểu tượng về "dài hơn- ngắn hơn" giúp học sinh rút ra kết luận

- Học sinh suy nghĩ và theo hướng dẫn của giáo viên – Học sinh nêu được: chập 2 chiếc thước sao cho chiếc thước có 1 đầu bằng nhau, rồi nhìn vào đầu kia thì biết chiếc nào dài hơn
20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!