Giáo án Toán 1 chương 2 bài 11: Phép cộng trong phạm vi 8

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Toán lớp 1

Giáo án Toán 1 chương 2 bài 11: Phép cộng trong phạm vi 8 được trình bày khoa học, phù hợp với các em học sinh nhằm giúp các em hiểu được khái niệm về phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 8, cộng đúng trong phạm vi 8, biểu thị tranh bằng phép trừ thích hợp.

Giáo án Toán 1 chương 2 bài 10: Phép trừ trong phạm vi 7

Giáo án Toán 1 chương 2 bài 9: Phép cộng trong phạm vi 7

BÀI 11: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 8

I. MỤC TIÊU:

- Giúp học sinh:

  • Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 8
  • Biết làm tính cộng trong phạm vi 8

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • Sử dụng bộ đồ dùng dạy toán lớp 1
  • Mô hình, vật thật phù hợp với nội dung bài học

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn Định:

- Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Gọi học sinh đọc lại bảng cộng trừ phạm vi 7
  • Sửa bài tập 4: 3 học sinh lên bảng sửa bài
  • Học sinh nhận xét – Giáo viên sửa sai cho học sinh
  • Nhận xét bài cũ - Ktcb bài mới

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng trong phạm vi 8

Mt: Hướng dẫn học sinh thành lập bảng cộng trong phạm vi 8.

- Treo tranh cho học sinh nhận xét nêu bài toán

- 7 hình vuông cộng 1 hình vuông bằng mấy hình vuông?

7 + 1 = ?

Giáo viên ghi bảng

- Cho học sinh viết số 8 vào chỗ chấm

- Giáo viên hỏi: 7 + 1 = 8 vậy 1 + 7 = mấy ?

- Giáo viên ghi bảng: 1 + 7 = 8

- Có 7 hình vuông. Thêm 1 hình vuông. Hỏi có tất cả mấy hình vuông?

7 hình vuông cộng 1 hình vuông bằng 8 hình vuông

7 + 1 = 8

1 + 7 = 8

- Học sinh lần lượt đọc lại: 1 + 7 = 8

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!