Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 2: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Tiếng Việt lớp 5

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 2: Tập làm văn - Luyện tập làm báo cáo thống kê giúp học sinh hiểu được bài đọc Nghìn năm văn hiến, học sinh hiểu hình thức trình bày các số liệu thống kê, tác dụng của các số liệu thống kê. Đồng thời các em học sinh sẽ biết thống kê các số liệu đơn giản gắn với các số liệu về từng tổ học sinh trong lớp, trình bày kết quả thống kê theo biểu bảng. Mời các thầy cô cùng tham khảo.

Tập làm văn

Luyện tập làm báo cáo thống kê

I. Mục tiêu

1. Trên cơ sở phân tích số liệu thống kê trong bài đọc Nghìn năm văn hiến, học sinh hiểu hình thức trình bày các số liệu thống kê, tác dụng của các số liệu thống kê.

2. Biết thống kê các số liệu đơn giản gắn với các số liệu về từng tổ HS trong lớp, trình bày kết quả thống kê theo biểu bảng.

II. Đồ dùng dạy - học

- Bút dạ và giấy khổ to ghi theo mẫu BT2 cho các nhóm làm bài.

III. Các hoạt động dạy - học

Hoạt động dạy

Hoạt động học

A. Kiểm tra bài cũ

- GV gọi hai đến ba HS đọc đoạn văn tả cảnh một buổi trong ngày về nhà em đã viết lại hoàn chỉnh ở nhà (theo yêu cầu của tiết Tập làm văn trước).

- Hai đến ba HS đứng tại chỗ đọc bài theo yêu cầu của GV.

- GV nhận xét, cho điểm HS.

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài

- Trong cuộc sống hàng ngày không thể thiếu các báo cáo thống kê. Qua bài đọc Nghìn năm văn hiến, các em đã biết thế nào là số liệu thống kê. Tiết học hôm nay sẽ giúp các em hiểu tác dụng của thống kê và luyện tập thống kê các số liệu đơn giản và trình bày kết quả theo biểu bảng.

- HS lắng nghe.

- GV ghi tên bài lên bảng.

- HS nhắc lại tên đầu bài và ghi vào vở.

2. Hướng dẫn HS luyện tập

Bài tập 1

- GV yêu cầu một HS đọc toàn bộ nội dung bài tập.

- Một HS đọc bài. Cả lớp theo dõi đọc thầm trong SGK.

- GV yêu cầu HS dựa vào bảng thống kê trong bài Nghìn năm văn hiến, trả lời từng câu hỏi sau:

+ Từ năm 1075 đến năm 1919 nước ta mở bao nhiêu khoa thi? Và đã lấy bao nhiêu người đỗ tiến sĩ?

- HS nhìn vào bảng thống kê trong bài tập đọc Nghìn năm văn hiến trả lời:

+ Từ năm 1075 đến năm 1919 nước ta đã mở 185 khoa thi, lấy 2516 người đỗ tiến sĩ.

+ Số khoa thi, số tiến sĩ và trạng nguyên của từng triều đại.

+ HS dựa vào bảng thống kê lần lượt trả lời.

+ Số bia và số tiên tiến sĩ có khắc trên bia còn lại đến ngày nay.

- Số bia và số tiến sĩ (từ khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779) có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay là 82 bia và 1306 tên tiến sĩ có khắc trên bia.

+ Các số liệu thống kê trên được trình bày dưới những hình thức nào?

+ Các số liệu thống kê trên được trình bày dưới hai hình thức:

* Nêu số liệu (số khoa thi, số tiến sĩ từ năm 1075 đến 1919, số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay).

* Trình bày bảng số liệu (so sánh số khoa thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên của các triều đại).

+ Nêu tác dụng của các số liệu thống kê?

- Trình bày số liệu thống kê có những tác dụng sau:

* Giúp cho người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh số liệu.

* Các số liệu thống kê là bằng chứng hùng hồn, giàu sức thuyết phục chứng minh rằng: dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thống văn hiến từ lâu đời.

Bài tập 2

- Gọi HS đọc bài tập.

- Một HS đọc bài tập, cả lớp theo dõi trong SGK.

- GV hỏi: Bài tập yêu cầu làm gì?

- Thống kê số HS từng tổ trong lớp theo các yêu cầu: Tổng số HS trong tổ, số học sinh nữ, số học sinh nam, số HS khá và giỏi

- GV chia nhóm (mỗi nhóm là một tổ trong lớp) và phát phiếu cho HS làm việc.

- HS làm việc theo nhóm, những số liệu HS khá, giỏi từng tổ (nếu nắm không chính xác) các em có thể tham khảo ý kiến của GV.

- Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả. GV và cả lớp nhận xét, chỉnh sửa, biểu dương nhóm làm bài đúng nhất.

- Đại diện các nhóm dán kết quả bài làm lên bảng và trình bày. Cả lớp theo dõi, góp ý, bổ sung.

Lời giải, ví dụ:

Tổ

Tổng số HS

Nữ

Nam

HS khá, giỏi

Tổ 1

8

4

4

5

Tổ 2

9

5

4

7

Tổ 3

8

3

5

5

Tổ 4

8

5

3

6

Tổng số

33

17

16

23

- GV yêu cầu HS so sánh một vài số liệu thống kê. Chẳng hạn: Tổ nào có nhiều bạn học khá, giỏi nhất? Tổ nào có nhiều bạn nữ nhất, tổ nào ít nhất?

- HS nhìn bảng so sánh trả lời.

- Yêu cầu Một HS nói tác dụng của bảng thống kê.

- Bảng thống kê giúp ta thấy rõ kết quả, đặc biệt là kết quả có tính so sánh.

3. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét giờ học, tuyên dương những bạn tích cực phát biểu ý kiến.

- HS lắng nghe.

- Dặn HS về nhà trình bày lại bảng thống kê vào vở.

- HS lắng nghe và về nhà thực hiện theo yêu cầu của GV.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm