Giáo án Tiếng Việt 4 tuần 4: Tập đọc - Một người chính trực

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Tiếng việt lớp 4

Giáo án Tiếng Việt lớp 4 tuần 4: Tập đọc - Một người chính trực chuẩn kiến thức, kỹ năng cho các thầy cô tham khảo giúp các em biết cách đọc lưu loát, trôi trảy toàn bài và biết đọc bài với giọng kể thong thả, rõ ràng; phân biệt lời các nhân vật, thể hiện rõ sự chính trực, ngay thẳng của Tô Hiến Thành. Qua đó, hiểu nội dung, ý nghĩa truyện: Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân vì nươc của Tô Hiến Thành.

TẬP ĐỌC

MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC

I. Mục tiêu:

1 / Đọc thành tiếng

- Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ: nổi tiếng, Long Xưởng, giúp đỡ, di chiếu, tham tri chính sự, giám nghị đại phu, tiến cử, …

- Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

- Đọc diễn cảm toàn bài, thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung, nhân vật.

2 / Đọc - Hiểu

- Hiểu các từ ngữ khó trong bài: chính trực, di chiếu, thái tử, thái hậu, phò tá, tham tri chính sự, giám nghị đại phu, tiến cử,..

- Hiểu nội bài: Ca ngợi sự chính trực, thanh liêm, tấm lòng vì dân vì nước của Tô Hiến Thành – Vị quan nổi tiếng, cương trực thời xưa.

- Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 36, SGK (phóng to nếu có điều kiện).

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn cần luyện đọc.

III. Hoạt động trên lớp:

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

1. KTBC:

- Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc truyện Người ăn xin và trả lời câu về nội dung.

HS1: Em hiểu nội dung ý nghĩa của bài như thế nào?

HS2: Theo em, cậu bé đã nhận được gì ở ông lão ăn xin?

HS3: Hành động và lời nói ân cần của cậu bé chứng tỏ tình cảm của cậu đối với ông lão ăn xin như thế nào?

- Nhận xét và cho điểm HS.

2. Bài mới:

a . Giới thiệu bài

- Hỏi:

+ Chủ điểm của tuần này là gì?

+ Tên chủ điểm nói lên điều gì?

- Giới thiệu tranh chủ điểm: Tranh minh họa các bạn đội viên Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đang giương cao lá cờ của Đội. Măng non là tượng trưng cho tính trung thực vì măng bao giờ cũng mọc thẳng. Thiếu nhi là thế hệ măng non của đất nước cần trở thành những con người trung thực.

- Đưa bức tranh minh họa và hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì?

- Đây là một cảnh trong câu chuyện về vị quan Tô Hiến Thành – vị quan đứng đầu triều Lý. Ông là người như thế nào? Chúng ta cùng học bài hôm nay.

a. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài

* Luyện đọc

- Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc bài trang 36, SGK. (2 lượt )

- Gọi 2 HS khác đọc lại toàn bài. GV lưu ý sửa chữa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS.

- Gọi 1 HS đọc phần Chú giải trong SGK.

- GV đọc mẫu lần 1. Chú ý giọng đọc:

+ Toàn bài: đọc với giọng kể thông thả, rõ ràng . Lời Tô Hiến Thành điềm đạm, dứt khoác thể hiện thái độ kiên định.

+ Nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện tính cách của Tô Hiến Thành, thái độ kiên quyết theo di chiếu của vua: nổi tiếng, chính trực, di chiếu, nhất định không nghe, không do dự, ngạc nhiên, hết lòng, hầu hạ, tài ba giúp nước.

* Tìm hiểu bài

- Gọi HS đọc đoạn 1.

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi:

+ Tô Hiến Thành làm quan triều nào?

+ Mọi người đánh giá ông là người như thế nào?

+ Trong việc lập ngôi vua , sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?

+ Đoạn 1 kể chuyện gì?

- Tóm ý chính đoạn 1.

- Gọi HS đọc đoạn 2.

- Yêu cầu HS đọc thầm và trả lời câu hỏi:

+ Khi Tô Hiến Thành ốm nặng, ai thường xuyên chăm sóc ông?

+ Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá thì sao?

+ Đoạn 2 ý nói đến ai?

+ Gọi 1 HS đọc đoạn 3.

- Yêu cầu HS đọc thầm và trả lời câu hỏi:

+ Đỗ thái hậu hỏi ông điều gì?

+ Tô Hiến Thành đã tiến cử ai thay ông đứng đầu triều đình?

+ Vì sao thái hậu lại ngạc nhiên khi ông tiến cử Trần Trung Tá?

+ Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?

+ Vì sao nhân dân ca ngợi những người chính trực như ông Tô Hiến Thành?

- Nhân dân ca ngợi những người trung trực như Tô Hiến Thành vì những người như ông bao giờ cũng đặt lợi ích của đất nước lên trên hết. Họ làm những điều tốt cho dân cho nước.

+ Đoạn 3 kể chuyện gì ?

- Gọi 1 HS đọc toàn bài, cả lớp đọc thầm và tìm nội dung chính của bài.

- Ghi nội dung chính của bài .

* Luyện đọc diễn cảm

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Gọi HS phát biểu.

- Giới thiệu đoạn văn cần luyện đọc.

- GV đọc mẫu.

- Yêu cầu HS luyện đọc và tìm ra cách đọc hay.

- Yêu cầu HS đọc phân vai.

- Nhận xét, cho điểm HS.

3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi 1 HS đọc lại toàn bài và nêu đại ý.

-Vì sao nhân dân ngợi ca những người chính trực như ông Tô Hiến Thành?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà học bài

- 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

+ Măng mọc thẳng.

+ Tên chủ điểm nói lên sự ngay thẳng.

- Bức tranh vẽ cảnh hai người đàn ông đang đưa đi đưa lại một gói quà, trong nhà một người phụ nữ đang lén nhìn ra.

- Lắng nghe.

- 3 HS tiếp nối nhau đọc theo trình tự:

+ HS 1: Đoạn 1: Tô Hiến Thành … Lý Cao Tông.

+ HS 2: Đoạn 2: Phò tá … Tô Hiến Thành được.

+ HS 3: Đoạn 3: Một hôm … Trần Trung Tá.

- 2 HS tiếp nối đọc toàn bài.

- 1 HS đọc thành tiếng.

- Lắng nghe.

- 1 HS đọc thành tiếng.

- Đọc thầm, tiếp nối nhau trả lời.

+ Tô Hiến Thành làm quan triều Lý.

+ Ông là người nổi tiếng chính trực.

+ Tô Hiến Thành không chịu nhận vàng bạc đút lót để làm sai di chiếu của vua. Ông cứ theo di chiếu mà lập thái tử Long Cán.

+ Đoạn 1 kể chuyện thái độ chính trực của Tô Hiến Thành trong việc lập ngôi vua .

- 1 HS đọc thành tiếng.

+ Quan tham tri chính sự ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh.

+ Do bận quá nhiều việc nên không đến thăm ông được.

+ Tô Hiến Thành lâm bệnh có Vũ Tán Đường hầu hạ.

- 1 HS đọc thành tiếng.

+ Đỗ thái hậu hỏi ai sẽ thay ông làm quan nếu ông mất.

+ Ông tiến cử quan gián nghị đại phu Trần Trung Tá.

+ Vì bà thấy Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh, tận tình chăm sóc lại không được ông tiến cử. Còn Trần Trung Tá bận nhiều công việc nên ít tới thăm ông lại được ông tiến cử.

+ Ông cử người tài ba giúp nước chứ không cử người ngày đêm hầu hạ mình.

+ Vì ông quan tâm đến triều đình, tìm người tài giỏi để giúp nước giúp dân.

+ Vì ông không màng danh lợi, vì tình riêng mà giúp đỡ, tiến cử Trần Trung Tá.

- Lắng nghe.

- Kể chuyện Tô Hiến Thành tiến cử người giỏi giúp nước.

- 1 HS đọc thầm và nêu nội dung chính của bài.

Nội dung chính: Ca ngợi sự chính trực và tấm lòng vì dân vì nước của bvị quan Tô Hiến Thành.

- 3 HS tiếp nối nhau đọc 3 đoạn, cả lớp theo dõi để tìm ra giọng đọc.

- Cách đọc (như đã nêu)

- Lắng nghe.

- Luyện đọc và tìm ra cách đọc hay.

- 1 lượt 3 HS tham gia thi đọc.

Chú ý:

Lời Tô Hiến Thành cương trực, thẳng thắn.

Lời Thái hậu ngạc nhiên.

- 1 HS nêu đại ý.

- HS trả lời.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!