Giáo án Tiếng Việt 4 bài Cấu tạo của tiếng

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Tiếng việt lớp 4

Giáo án Tiếng Việt 4 bài: Luyện từ và câu - Cấu tạo của tiếng được biên soạn theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và có nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu cấu tạo cơ bản (gồm 3 bộ phận) của đơn vị tiếng trong tiếng Việt và biết nhận diện các bộ phận của tiếng.

Giáo án Tiếng việt 4 bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

LUYỆN TỪ VÀ CÂU- Bài: CẤU TẠO CỦA TIẾNG

I. Mục tiêu:

  • Nắm được cấu tạo cơ bản của đơn vị tiếng trong tiếng Việt (gồm 3 bộ phận).
  • Biết nhận diện các bộ phận của tiếng, từ đó có khái niệm về bộ phận vần của tiếng nói chung và vần trong thơ nói chung.

II. Đồ dùng dạy học:

- Kẻ bỏng sgk, VBT tiếng việt.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Kiểm tra sách vở của hs

2. Bài mới

a. Giới thiệu bài-ghi đầu bài:

HĐ1: Phần nhận xét.

GV: Trong câu tục ngữ cú mấy tiếng?

GV: Đánh vần tiếng "bầu", ghi lại cách đánh vần đó?

- Gv ghi cách đánh vần lên bảng.

- Tiếng "bầu" do những phần nào tạo thành?

Gv: Yêu cầu phân tích cấu tạo các tiếng còn lại?

- Tiếng do những bộ phận nào tạo thành?

- Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng
"bầu"?

- Tiếng nào không có đủ các bộ phận?

Gv cho hs rút ra phần ghi nhớ

- Gọi hs đọc ghi nhớ

- Hs theo dõi

- Hs đọc câu tục ngữ và các yêu cầu

- 14 tiếng

+ Hs đánh vần thầm

- Hs đánh vần thành tiếng

- Hs ghi cách đánh vần vào bảng con.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!