Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 5: Tập đọc - Cuộc họp của chữ viết

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3

Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 5: Tập đọc - Cuộc họp của chữ viết giúp các em học sinh hiểu được đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ. Đồng thời, biết đọc đúng các kiểu câu; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật. Mời các thầy cô tham khảo giảng day.

TẬP ĐỌC

CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT

I. MỤC TIÊU

1. Đọc thành tiếng

 • Đọc đúng các từ, tiếng khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ: tan học, dõng dạc, hoàn toàn, mũ sắt, để ý, ẩu thế,...
 • Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.
 • Đọc trôi chảy toàn bài và bước đầu biết phân biệt lời các nhân vật khi đọc bài.

2. Đọc hiểu

 • Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài.
 • Nắm được trình tự của một cuộc họp thông thường
 • Hiểu được nội dung và ý nghĩa của câu chuyện: Thấy được tầm quan trọng của dấu chấm và của câu. Nếu đánh dấu chấm sai vị trí sẽ làm cho người đọc hiểu lầm ý của câu.
 • Hiểu cách điều khiển một cuộc họp nhóm (lớp).

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

 • Tranh minh hoạ bài tập đọc (phóng to nếu có thể).
 • Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

1. Ổn định tổ chức(1’)

2. Kiểm tra bài cũ (4’)

 • Yêu cầu HS đọc thuộc lòng và trả lời câu hỏi 2, 3 của bài tập đọc Mùa thu của em.
 • GV nhận xét và cho điểm.

3. Dạy - học bài mới

Hoạt động dạy

Hoạt động học

Giới thiệu bài (1’)

- Treo tranh minh hoạ bài tập đọc và hỏi: Tranh vẽ cảnh gì?

- Theo em, các chữ viết có biết cuộc họp không? Nếu có thì khi họp chúng ta sẽ bàn về nội dung gì ?

- Giới thiệu: bài tập đọc hôm nay sẽ giúp các em được tham gia vào cuộc họp chữ viết. Nội dung của cuộc họp là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu bài Cuộc họp của chữ viết.

Hoạt động 1: Luyện đọc (15’)

Mục tiêu:

- HS đọc đúng các từ khó đã nêu ở phần mục tiêu. Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.

- HS hiểu nghĩa của các từ ngữ của bài.

Cách tiến hành:

a) Đọc mẫu

- GV đọc mẫu toàn bài một lượt với giọng hơi nhanh. Chú ý lời các nhân vật:

+ Giọng người dẫn chuyện: vui vẻ, hóm hỉnh.

+ Giọng chữ A: rõ ràng, dõng dạc.

+ Giọng dấu chấm: lúc ngạc nhiên (Thế nghĩa là gì nhỉ ?); khi phàn nàn (Đâu thế nhỉ!).

b) Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ

* Hướng dẫn đọc từng câu và luyện phát âm từ khó, dễ lẫn.

* Hướng dẫn đọc từng đoạn và giải nghĩa từ khó.

- Hướng dẫn HS chia bài thành 4 đoạn:

+ Đoạn 1: Vừa tan học ... Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi.

+ Đoạn 2: Có tiếng xì xào ... Trên trán lấm tấm mồ hôi.

+ Đoạn 3: Tiếng cười rộ lên ... ẩu thế nhỉ.

+ Đoạn 4: Phần còn lại.

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trước lớp.

- Cho cả lớp luyện đọc lời của chữ A

- Yêu cầu 4 HS tiếp nối nhau đọc bài trước lớp, mỗi HS đọc 1 đoạn.

* Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm.

* Tổ chức thi đọc giữa các nhóm.

Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (7’)

Mục tiêu:

HS hiểu nội dung của bài.

Cách tiến hành:

- GV gọi 1 HS đọc lại cả bài trước lớp.

- Yêu cầu HS đọc lại đoạn 1 và hỏi: Các chữ cái và dấu câu họp bàn về việc gì?

- Yêu cầu HS đọc tiếp các đoạn còn lại và hỏi: Cuộc họp đã đề ra cách gì để giúp bạn Hồng?

- G: Đây là một chuyện vui nhưng được viết theo đúng trình tự của một cuộc họp thông thường trong cuộc số hằng ngày. Chúng ta cùng tìm hiểu trình tự của một cuộc họp.

- Chia lớp thành 4 nhóm.

- Phát cho mỗi nhốm HS 1 tờ giấy khổ lớn, có ghi sẵn trình tự cuộc họp như câu hỏi 3, SGK.

- Yêu cầu thảo luận để trả lời câu hỏi 3.

- Tranh vẽ các chữ cái và dấu câu.

- HS phát biểu ý kiến theo suy nghĩ riêng của từng em.

- Theo dõi GV đọc mẫu.

* Mỗi HS đọc 1 câu, tiếp nối nhau đọc từ đầu đến hết bài. Đọc 2 vòng.

* Đọc từng đoạn trong bài theo hướng dẫn của GV.

- Dùng bút chì đánh dấu phân chia các đoạn văn theo hướng dẫn của GV.

- 4 HS tiếp nối nhau đọc bài lượt 1. Chú ý ngắt giọng dúng ở các dấu chấm, phẩy và khi đọc lời của các nhân vật :

- Thưa các bạn !//Hôm nay,/ chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hồng.// Hồng hoàn toàn không biết chấm câu.// Có đoạn văn/ em viết thế này: "Chú lính bước vào đầu chú.// Đội chiếc mũ sắt dưới chân.// Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi."//

- 4 HS tiếp nối nhau đọc bài (đọc lượt 2), cả lớp theo dõi bài trong SGK.

* Mỗi nhóm 4 HS, lần lượt từng em đọc 1 đoạn trong nhóm.

* 2 HS thi đọc tiếp nối.

- 1 HS, cả lớp cùng theo dõi trong SGK.

- Các chữ cái và dấu câu họp để bàn cách giúp đỡ bạn Hồng, Hồng hồn tồn không biết chấm câu nên đã viết những câu rất buồn cười.

- Cuộc họp đề nghị anh Dấu Chấm mỗi khi Hồng định chấm câu thì nhắc Hồng đọc lại câu văn một lần nữa.

- Chia nhóm theo yêu cầu.

- Nhận đồ dùng học tập.

- Thảo luận, sau đó 4 nhóm dán bài của nhóm mình lên bảng. Cả lớp đọc bài của từng nhóm và nhận xét.

Diễn biến cuộc họp

Nêu mục đích cuộc họp

Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hồng.

Nêu tình hình của lớp

Em Hồng hồn tồn không biết chấm câu. Có đoạn văn em viết thế này: "Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi."

Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó

Tất cả là do Hồng chẳng bao giờ để ý đến dấu chấm câu. Mõi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy.

Nêu cách giải quyết

Từ nay, mỗi khi Hồng định đặt dấu châm câu, Hồng phải đọc lại câu văn một lần nữa.

Giao việc cho mọi người

Anh dấu chấm cần yêu cầu Hồng đọc lại câu văn một lần nữa trước khi Hồng đặt dấu chấm câu.

- Nhận xét, đưa ra đáp án đúng, sau đó cho cả lớp đọc lại đáp án.

v Kết luận: Bài học cho ta thấy được tầm quan trọng của dấu chấm và của câu. Nếu đánh dấu chấm sai vị trí sẽ làm cho người đọc hiểu lầm ý của câu. Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.

Hoạt động 3: Luyện đọc lại bài (5’)

Mục tiêu:

Đọc trôi chảy toàn bài và bước đầu biết phân biệt lời các nhân vật khi đọc bài.

Cách tiến hành:

- Yêu cầu HS đọc lại bài theo hình thức phân vai.

- Tổ chức cho các nhóm thi đọc bài theo vai.

Hoạt động cuối: Củng cố, dặn dò (3’)

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS ghi nhớ trình tự của một cuộc họp thông thường và chuẩn bị bài sau.

- Mỗi nhóm 4 HS đọc lại bài theo hình thức phân vai: người dẫn chuyện, bác chữ A, đám đông, Dấu Chấm.

- 2 đến 3 nhóm thi đọc. Cả lớp bình chọn nhóm đọc tốt nhất.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm