Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 3: Chính tả - Tập chép: Chị em

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3

Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 3: Chính tả - Tập chép - Chị em được trình bày khoa hoch, dễ hiểu giúp các em có được kĩ năng viết chính tả: Chép lại đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ lục bát Chị em. Đồng thời, làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn: ch/tr, ăc/oăc. Mời các thầy cô tham khảo.

CHÍNH TẢ

CHỊ EM

I. MỤC TIÊU

  • Chép đúng, không mắc lỗi bài thơ Chị em.
  • Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ăc/oăc; tr/ch; thanh hỏi/thanh ngã.
  • Trình bày đúng, đẹp thể thơ lục bát.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

  • Bảng phụ chép sẵn bài thơ Chị em.
  • Bài tập 2 viết sẵn trên 4 băng giấy, bút dạ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

1. Ổn định tổ chức (1’)

2. Kiểm tra bài cũ (5’)

  • HS viết bảng con, 2 HS viết bảng lớp : thước kẻ, học vẽ, vẻ đẹp, thi đỗ.
  • GV nhận xét và cho điểm.

3. Bài mới

Hoạt động dạy

Hoạt động học

Giới thiệu bài (1’)

- Giờ chính tả này các em sẽ chép bài thơ Chị em và làm các bài tập chính tả phân biệt ăc/oăc; tr/ch; thanh hỏi/thanh ngã.

Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả (20’)

Mục tiêu:

- Chép đúng, không mắc lỗi bài thơ Chị em.

- Trình bày đúng, đẹp thể thơ lục bát.

Cách tiến hành:

a) Tìm hiểu nội dung bài thơ

- GV đọc bài thơ 1 lần.

- Theo dõi GV đọc, sau đó 2 HS đọc lại.

- Người chị trong bài thơ làm những việc gì?

- Chị trải chiếu, buông màn, ru em ngủ, quét thềm, trông gà và ngủ cùng em.

b) Hướng dẫn cách trình bày

- Bài thơ viết theo thể thơ gì?

- Thể thơ lục bát, dòng trên 6 chữ, dòng dưới 8 chữ.

- Cách trình bày bài thơ theo thể lục bát như thế nào?

- Dòng 6 chữ viết lùi vào 2 ô, dòng 8 chữ viết lùi vào 1 ô.

- Các chữ đầu dòng thơ viết như thế nào?

- Các chữ đầu dòng thơ phải viết hoa.

c) Hướng dẫn viết từ khó

- Yêu cầu HS nêu các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả.

Cái ngủ, trải chiếu, ngoan, hát ru.

- Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm được.

- 3 HS lên bảng viết, cả lớp viết vào vở nháp.

d) Chép chính tả

- HS nhìn bảng chép bài. GV theo dõi và sửa lỗi cho từng HS.

- Chép bài.

e) Soát lỗi

- GV đọc lại bài, dừng lại phân tích các tiếng khó cho HS chữa lỗi.

- Dùng bút chì, đổi vở cho nhau để soát lỗi, chữa bài.

g) Chấm bài

- Thu và chấm 10 bài.

- Nhận xét bài viết của HS.

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả (9’)

Mục tiêu:

Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ăc/oăc; tr/ch; thanh hỏi/thanh ngã.

Cách tiến hành:

Bài 2

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK.

- GV đính 4 băng giấy ghi sẵn bài tập 2 lên bảng lớp.

- Yêu cầu HS tự làm.

- 4 HS lên bảng thi làm bài nhanh trên băng giấy. HS ở dưới lớp làm bài vào vở.

- Nhận xét, chữa bài và tuyên dương HS làm bài đúng, nhanh nhất. Cho điểm cả 4 HS.

- Lời giải: đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn.

Bài 3a

- Gọi HS đọc yêu cầu. Sau đó GV đọc từng gợi ý về nghĩa của từng từ cho HS nêu từ.

- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK.

- Trái nghĩa với riêng là từ gì?

- Là chung.

- Cùng nghĩa với leo là từ gì?

- Là trèo.

- Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau,...là gì?

- Là chậu.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập.

- Lời giải: mở - bể - mũi.

Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò (3’)

- Nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà ghi nhớ các từ vừa tìm được. HS nào viết xấu, sai 3 lỗi trở lên phải viết lại bài cho đúng.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm