Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 5 bài: Tập đọc - Mục lục sách

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Tiếng việt lớp 2

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 5 bài: Tập đọc - Mục lục sách là tài liệu tham khảo cho quý thầy cô giáo trong quá trình soạn bài giảng dạy, cung cấp kiến thức để học sinh hiểu được cách đọc đúng giọng 1 bài văn có tính liệt kê: biết ngắt và chuyển giọng khi đọc tên tác giả, tên truyện trong mục lục.

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 5 bài: Tập đọc

MÔN: TẬP ĐỌC

Tiết: MỤC LỤC SÁCH

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Hiểu nội dung bài

  • Các từ ngữ mới
  • Bước đầu biết xem mục lục sách để tra cứu

2. Kỹ năng: Đọc đúng các âm, vần khó.

- Biết đọc 1 văn bản có tính liệt kê, biết nghe và chuyển giọng khi đọc tên tác giả, tên truyện trong mục lục.

3. Thái độ: Hiểu được mục lục sách để làm gì, để dễ tra tên bài

II. Chuẩn bị

  • GV: SGK, bảng phụ, phiếu thảo luận.
  • HS: SGK

III. Các hoạt động

Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò

1. Khởi động (1')

2. Bài cũ (3') Chiếc bút mực

  • HS đọc bài + TLCH
  • Khi được cô giáo cho viết bút mực thái độ bạn Lan ntn?
  • Vì sao Lan khóc?
  • Ai đã cho Lan mượn bút?
  • GV nhận xét

3. Bài mới

Giới thiệu: (1')

- Phần cuối mỗi quyển sách đều có mục lục. Mục lục cho chúng ta biết trong đó có những bài gì? Ơû trang nào, bài ấy là của ai?

- Trong bài hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em cách đọc mục lục sách.
Phát triển các hoạt động (28')

- Hát

- HS nêu

- HS trả lời

- Hoạt động lớp

- HS đọc – lớp đọc thầm

- Cỏ nội, truyện Phùng Quán
vắng

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!