Giáo án Tiếng Anh lớp 8 Unit 10: Recycling

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 8 bài Recycling

Trong bộ Giáo án điện tử môn Tiếng Anh lớp 8 này, độc giả có thể tham khảo toàn bộ các bài học trong sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 được thiết kế theo từng tiết học cụ thể. Mỗi bài học được phân chia thành nhiều phần khác nhau, đề cập tới mục đích của từng bài, đưa ra lý thuyết về ngữ pháp, từ vựng và luyện tập cho học sinh cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết dựa theo chủ đề của bài học.

Giáo án Tiếng Anh lớp 8 unit 6: The young pioneers club

UNIT 10: RECYCLING
Lesson 1: GETTING STARTED & LISTEN AND READ

I. Objectives

1 – Educational aims: Make environment clearly.

  • By the end of the lesson, students should know about reuse, reduce, recycle.

2 – Teaching aims: students can talk about recycle things

II. Language Contents

1 – Grammar: Adjectives followed by an infinitive or noun clause.

2 – Vocabulary: -Representative (n), -Recycle (v), instead of (adv), plastic (n), reuse (v), wrap (v), fertilizer (n), reduce (v), over packaged (adj).

III. Techniques: Eliciting, asking and answering, T/F.

IV. Teaching aids: Pictures and flash card, cassette.

V. Procedures:

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!