Giáo án Tiếng Anh 7 Unit 3: At home

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Tiếng anh lớp

Giáo án Tiếng Anh 7 Unit 3: At home trình bày các kiến thức một cách logic giúp các em dễ dàng nắm được các từ vựng liên quan đến nhà bếp và phòng tắm thông qua việc đọc các cuộc đối thoại, giúp các em tiếp cận với thì hiện tại đơn, cấu trúc câu bắt đầu "There is/ are.." và các giới từ chỉ vị trí.

Giáo án Tiếng Anh 7

UNIT 3: AT HOME

LESSON 1: A1 - 2.P30 - 31.

I. Aims:

  • To help ss know WH - Questions with THIS/THAT/THOSE/THESE and living room vocabulary to talk about things in the house.
  • To develop ss'skills.

II. Objectives:

- By the end of the lesson, ss will be able to ask and answer with "What's this? / What's that? ~ It's a / an.......... / They are.................."

III. Ways of working:

T - WC, pair work, individual work.

IV. Materials:

Text book, pictures, tape.

V. Anticipates problems:

VI. Teaching steps:

1. Warm up: Greet and check the ss'attendance.

2. Revision: T. asks ss to spell some things in and around classroom.

3. New lesson:

STAGES ACTIVITIES ON BOARD
PRESENTATION *Preteach:
- T.uses techniques to teach ss new words. (A1.P31)
(use real things and pictures)
- Checking undertanding:
Matching (use pictures)

*What and where:
- T. guides ss how to play.

I. New words:
  • a lamp: cái đèn
  • a bookshelf: cái giá sách
  • a chair: cái ghế
  • a couch: ghế sa lông dài
  • an armchair: ghế bành
  • a table: cái bàn

What and where

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!