Giáo án Ngữ văn 6 tuần 3 tiết 11

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6

Giáo án Ngữ văn 6 bài 3: Sự việc và nhân vật trong văn tự sự giúp học sinh nhanh chóng nắm được ý nghĩa của sự việc và nhân vật tự sự bao gồm: Sự việc có liên quan đến nhau và với nhân vật, với chủ đề tác phẩm, sự việc luôn gắn với thời gian, địa điểm, nhân vật, diễn biến, nguyên nhân, kết quả.

Soạn bài lớp 6: Sự việc và nhân vật trong văn tự sự

Giáo án Ngữ văn 6 tuần 3 tiết 10

BÀI 3 - TIẾT 11: TẬP LÀM VĂN: SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰ

I. Mục tiêu: Giúp HS.

1. Kiến thức:

  • Nắm được vai trò của sự việc và nhân vật trong văn bản tự sự.
  • Hiểu được ý nghĩa và mối quan hệ của sự việc và nhân vật trong văn tự sự.

2. Kĩ năng:

  • Chỉ ra được sự việc, nhân vật trong một văn bản tự sự.
  • Xác định sự việc, nhân vật trong một đề bài cụ thể.

3. Thái độ: Thấy được vai trò của sự việc trong văn tự sự.

II. Chuẩn bị:

1. GV: Bảng phụ ghi các sự việc trong văn bản Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.

2. HS: Đọc và nghiên cứu bài

III. Tiến trình tổ chức dạy - học.

1. Kiểm tra bài cũ

  • Tự sự là gì?
  • Tóm tắt truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh cho biết nhân vật chính.

2. Các hoạt động day - học

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức

HĐ 1: Đặc điểm cửa sự việc và nhân vật trong văn tự sự.

- HS đọc bài tập và trả lời.

- Hãy chỉ ra sự việc khởi đầu, sự việc phát triển, sự việc cao trào và sự việc kết thúc.

- Cho biết mối quan hệ nhân quả của các sự việc trên? VD.

Kén rể cầu hôn điều kiện Sơn Tinh thắng Thuỷ Tinh báo thù.

- Em hãy chỉ ra 6 yếu tố sau trong truyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh.

- Do ai làm? (nhân vật)

- Xẩy ra ở đâu? (không gian)

- Xẩy ra lúc nào? (thời gian)

- Vì sao xẩy ra? (nguyên nhân)

- Xẩy ra như thế nào? (diễn biến)

- Kết quả như thế nào?

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ VIỆC VÀ NHÂN VẬT TRONG VĂN TỰ SỰ.

1. Sự việc trong văn tự sự

a. Bài tập

Sự việc trong truyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh

Sự việc khởi đầu (1)

Sự việc phát triển (2, 3, 4)

Sự việc cao trào (5, 6)

Sự việc kết thúc (7)

Sự việc trước là mối quan hệ của sự việc sau là kết quả của sự việc trước và lại là mối quan hệ của sự việc sau nữa.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!