Giáo án Ngữ văn 6 tuần 1 tiết 4

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6

Giáo án Ngữ văn 6 bài Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt được chọn lọc từ các giáo viên đang giảng dạy với nội dung phù hợp quy định của Bộ GD và súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu mục đích giao tiếp và các dạng thức của văn bản.

Giáo án Ngữ văn 6 tuần 1 tiết 3

Giáo án điện tử bài Thánh Gióng

BÀI 1 - TIẾT 4: TẬP LÀM VĂN: GIAO TIẾP VĂN BẢN VÀ PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT

I. Mục tiêu: Giúp HS

1. Kiến thức:

  • Sơ giản về hoạt động truyền đạt, tiếp nhận tư tưởng, tình cảm bằng phương tiện ngôn từ: Giao tiếp, văn bản, phương thức biểu đạt, kiểu văn bản.
  • Sự chi phối của mục đích giao tiếp trong việc lựa chọn phương thức biểu đạt để tạo lập văn bản.
  • Các kiểu văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm, lập luận, thuyết minh và hành chính công vụ.

2. Kĩ năng:

  • Bước đầu nhận biết về việc lựa chọn phương thức biểu đạt phù hợp với mục đích giao tiếp.
  • Nhận ra kiểu văn bản ở một văn bản cho trước căn cứ vào phương thức biểu đạt.
  • Nhận ra tác dụng của việc lựa chọn phương thức biểu đạt ở một đoạn văn bản cụ thể.

3. Thái độ: Giáo dục HS có tư tưởng, tình cảm cao đẹp khi tham gia giao tiếp.

II. Chuẩn bị:

1. GV: Một vài dụng cụ trực quan: Thiếp mời, hoá đơn, bài báo, bảng phụ.

2. HS: Đọc và nghiên cứu bài.

III. Tiến trình tổ chức dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ (Không kiểm tra)

2. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thúc
HĐ 1: Hướng dẫn tìm hiểu chung

- Trong đời sống khi có 1 tư tưởng, tình cảm nguyện vọng cần biểu đạt cho mọi người biết em, em phải làm như thế nào?

- HS: Trả lời.

- Muốn biểu đạt t2, tình cảm nguyện vọng ấy một cách đầy đủ trọn vẹn cho người khác hiểu thì em phải làm như thế nào?

- HS: Tạo lập văn bản.

- HS đọc câu ca dao:

Ai ơi giữ chí cho ............. mặc ai

- Câu ca dao trên được sáng tác để làm gì? nói lên vấn đề gì?

- GV giảng: Câu ca dao thứ 2 có tác dụng nói rõ thêm ý nghĩa của việc giữ chí cho bền không dao động khi người khác thay đổi chí hướng.

I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN VÀ PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT

1. Văn bản và mục đích giao tiếp

- Muốn biểu đạt tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng cần phải nói ra hoặc viết ra.

- Muốn biểu đạt t2, tình cảm, nguyện vọng một cách đầy đủ thì phải tạo lập văn bản phải nói có đầu đuôi, mạch lạc, lí lẽ.

- Câu ca dao nêu một lời khuyên và đề cập đến vấn đề giữ chí cho bền.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!