Giáo án môn Giáo dục Quốc phòng lớp 10 bài 15

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án môn Giáo dục Quốc phòng lớp 10

Giáo án môn Giáo dục Quốc phòng lớp 10 bài 15: Đội ngũ từng người không có súng được soạn theo chuẩn kỹ năng, kiến thức theo quy định của Bộ GD. Hi vọng, với mẫu giáo án điện tử lớp 10 này, quý thầy cô sẽ có thêm tài liệu tham khảo chất lượng để xây dựng bài dạy thú vị giúp các em học sinh tiếp thu bài hiệu quả.

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về các động tác Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều, động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm chân, động tác giậm chân chuyển thành đi đều và ngược lại để cho việc sắp xếp đội hình được nhanh chóng thuận tiện, nghiêm trang.

2. Kỹ năng: Học sinh hiểu cơ bản về động tác và thực hiện được các động tác.

3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập, biết vận dụng các động tác vào trong hoạt động của trường lớp.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

  • Giáo án, SGK và tài liệụ tham khảo.
  • Tranh ảnh về đội ngũ tong người không có song.

2. Học sinh: Chuẩn bị trang phục theo quy đinh - sân tập.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Họa động 1: Thủ tục lên lớp (thao trường)

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

1. Nhận lớp: (điểm danh, phổ biến nội quy thao trường bãi tập và yêu cầu giờ học).

2. Kiểm tra bài cũ:

Câu 1: Thực hiện động tác Nghiêm, nghỉ và động tác quay phải, quay trái?

Câu 2: Thực hiện động tác quay đằng sau và chào khi gặp cấp trên?

Gv gọi 2 hs lên thực hiện động tác.

Nhận xét và cho điểm

3. Phổ biến nội dung bài học:

Gv phổ biến

- GV và HS làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4 hàng ngang.

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

hs lên trả lời, số hs còn lại theo dõi và nhận xét.

Hs nghe, hiểu.

Hoạt động 2: Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều, động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm chân, .

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

1. Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều.

a, Động tác đi đều:

Gv nêu ý nghĩa của động tác:

Giới thiệu động tác: GV hô khẩu lệnh

Bước 1: Thực hiện nhanh động tác.

Bước 2: Làm chậm và phân tích

Bước 3: thực hiện động tác tổng hợp.

Giáo viên nêu điểm lưu ý.

b. Động tác đứng lại:

Gv nêu ý nghĩa của động tác:

Giới thiệu động tác: GV hô khẩu lệnh

Bước 1: Thực hiện nhanh động tác.

Bước 2: Làm chậm và phân tích:

Bước 3: thực hiện động tác tổng hợp.

Giáo viên nêu điểm lưu ý.

c. Động tác đổi chân khi đang đi đều:

Gv nêu ý nghĩa của động tác:

Bước 1: Thực hiện nhanh động tác.

Bước 2: Làm chậm và phân tích:

Bước 3: thực hiện động tác tổng hợp.

Giáo viên nêu điểm lưu ý.

GV gọi 4 học sinh 2 nam, 2 nữ lên thực hiên cả 2 động tác - gv hô - gọi học

2. Động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm chân:

a, Động tác giậm chân;

Gv nêu ý nghĩa của động tác:

Giới thiệu động tác: GV hô khẩu lệnh

Bước 1: Thực hiện nhanh động tác.

Bước 2: Làm chậm và phân tích:

Bước 3: thực hiện động tác tổng hợp.

Giáo viên nêu điểm lưu ý.

b, Động tác đứng lại:

Giới thiệu động tác: GV hô khẩu lệnh

Bước 1: Thực hiện nhanh động tác.

Bước 2: Làm chậm và phân tích:

Bước 3: thực hiện động tác tổng hợp.

c, Động tác đổi chân khi đang giậm chân.

Gv nêu ý nghĩa của động tác:

Bước 1: Thực hiện nhanh động tác.

Bước 2: Làm chậm và phân tích:

Bước 3: thực hiện động tác tổng hợp.

GV gọi 4 học sinh 2 nam, 2 nữ lên thực hiên cả 2 động tác - gv hô - gọi học

3. Động tác giậm chân chuyển thành đi đều và ngược lại

a, Động tácgiậm chân chuyển thành đi đều

Khẩu lệnh

Động tác:

b, Động tác đi đều chuyển thành giậm chân

Khẩu lệnh:

Động tác:

GV gọi 4 học sinh 2 nam, 2 nữ lên thực hiện cả 2 động tác - gv hô - gọi học

HS hiểu được: di chuyển vị trí và đội hình có trật tự.....

HS: Khẩu lệnh: Đi đều...bước.

HS quan sát

Hs: Sau khi nghe dứt động lệnh bước thực hiện 2 cử động:

- CĐ 1: chấn trái bước lên 1 bước cách chân phảI 60 cm…

- CĐ 2: Chân phải bước lên cách chân tráI 60 cm….

Quan sát và hiểu được động tác.

Nghe – hiểu.

Hs hiểu: để đang đi đều được dừng lại được nghiêm chỉnh, trật tự, thống nhất... HS: Khẩu lệnh: Đứng lại …đứng

HS quan sát

Hs: Sau khi nghe dứt động lệnh đứng thực hiện 2 cử động:

- CĐ 1: Chân trái bước lên 1 bước…

- CĐ 2: Chân phải đưa lên đặt sát gót chân trái…

Quan sát và hiểu được động tác.

Nghe – hiểu.

Hs: để thống nhất nhịp đi chung trong phân đội hoặc theo tiếng hô của chỉ huy…

HS quan sát

Hs: trong TH tiếng hô của chỉ huy: Một khi chân phải bước xuống, Hai khi chân tráI bước xuống….. thực hiện đổi chân với 3 cử động sau:

- CĐ 1: chân trái bước lên 1 bước..

- CĐ 2: chân phải bước lên 1 bước ngắn…

- CĐ 3: chân phải bước lên phối hợp với đánh tay…

Quan sát và hiểu được động tác.

Nghe – hiểu.

Hs lên thực hiện – Số hs còn lại quan sát và nhận xét.

Hs hiểu: để điều chỉnh đội hình khi đang đi được nhanh cháng và trật tự…

Khẩu lệnh: Giậm chân…giậm

Hs quan sát

Hs: sau khi nghe dứt động lệnh Giậm thực hiện 2 cử động.

CĐ 1: Chân trái nhấc lên, mũi bàn chân thả lỏng tự nhiên…

CĐ 2: Chân trái giậm xuống, chân phảI nhấc lên..

Quan sát và hiểu được động tác.

Nghe – hiểu.

Khẩu lệnh: Đứng lại…đứng

Quan sát…

Nghe dứt động lệnh đứng thực hiện 2 cử động:

- CĐ 1: Chân trái giậm chân, bàn chân chếch sang trái…

- CĐ 2: chân phải đặt xuống hai gót chân đặt sát nhau tạo thanh góc 450c.

Quan sát và hiểu được động tác.

HS: để thống nhất nhịp đi chung...

Quan sát

Hs: trong TH tiếng hô của chỉ huy: Một khi chân phải bước xuống, Hai khi chân tráI bước xuống….. thực hiện đổi chân với 3 cử động sau:

CĐ 1: chân trái giậm tiếp 1 bước..

CĐ 2: chân phải giậm liên tiếp 2 bước tại chổ…

CĐ 3: chân trái giậm xuống…

Hs quan sát và thực hiện được

Hs lên thực hiện số học sinh còn lại quan sát nhân xét.

Hs nghe: Đi đều…bước

HS: đang giậm chân nghe dứt động lệnh bước chân trái bước lên 1 bước chuyển thành động tác đi đều…

Giậm chân…giậm

Chân tráI bước lên 1 bước rồi dừng lại….

HS quan sát nhân xét.

Hoạt động 3: Luyện tập tổng hợp(10 phút).

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Giáo viên chia hs thành 4 nhóm(4 tổ) luyên tập mỗi tổ 1 nội dung sau đó chuyển nội dung của các tổ cho nhau gv trực tiếp chỉ huy hs luyện tập.

hs chia tổ để luyện tâp theo sự chỉ huy của giáo viên

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!