Giáo án môn Giáo dục Quốc phòng lớp 10 bài 14

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án môn Giáo dục Quốc phòng lớp 10

Giáo án môn Giáo dục Quốc phòng lớp 10 bài 14: Đội ngũ từng người không có súng được soạn theo chuẩn kỹ năng, kiến thức theo quy định của Bộ GD. Hi vọng, với mẫu giáo án điện tử lớp 10 này, quý thầy cô sẽ có thêm tài liệu tham khảo chất lượng để xây dựng bài dạy thú vị giúp các em học sinh tiếp thu bài hiệu quả.

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm kiến thức cơ bản về các Động tác Nghiêm, nghỉ, Quay tại chỗ và động tác chào.

2. Kỹ năng: Học sinh hiểu và thực hiện cơ bản về các động tác.

3. Thái độ:

  • Có ý thức tổ chức kỉ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
  • Tự giác luyện tập để thành thục được động tác.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

  • Giáo án tiết 11.
  • Nghiên cứu kĩ bài 3 – SGK 10.
  • Trang phục theo quy định.

2. Học sinh:

  • Chuẩn bị trang phục theo quy định
  • Sân bãi để luyện tập.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Họat động 1: Thủ tục lên lớp (thao trường) (3phút).

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

1. Nhận lớp: (kiểm tra sĩ số, phổ biến nội quy thao trường bãi tập và yêu cầu giờ học).

2. Phổ biến nội dung bài học:

Gv phổ biến: nội dung bài học, mục tiêu, yêu cầu đối với học sinh.

Gv cho học sinh chuyển sang đội hình học tập.

- GV và HS làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4 hàng ngang.

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

Hs nghe, hiểu.

Hs chuyển đội hình dưới sự hướng dẫn của giáo viên:

Hoạt động 2: Động tác Nghiêm, nghỉ, Quay tại chỗ và động tác chào

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Động tác Nghiêm:

- Ý nghĩa: GV hỏi: Động tác nghiêm có ý nghĩa gì?

Gv kết luận: Động tác nghiêm rèn luyện cho moị người tác phong nghiêm túc….

- Khẩu lệnh: Nghiêm

- Động tác: Gv làm động tác mẫu theo 2 bước:

B1: Hô khẩu lệnh và thực hiện nhanh động tác

B2: Làm chậm, phân tích.

- Chú ý: gv nêu các điểm chú ý và chuyển nội dung.

2. Động tác Nghỉ:

- Gv nêu ý nghĩa của động tác

- Khẩu lệnh: Nghỉ

- Động tác: Gồm có 2 động tác: Động tác nghỉ cơ bản và động tác nghỉ khi tập TDTT, trên tàu hải quân.

+ Động tác nghỉ cơ bản:

- Gv làm động tác mẫu theo 2 bước:

B1: Hô khẩu lệnh và thực hiện nhanh động tác

B2: Làm chậm, phân tích.

- Chú ý: gv nêu các điểm chú ý và chuyển nội dung.

+Động tác nghỉ khi tập TDTT, trên tàu hải quân.

- Gv làm động tác mẫu theo 2 bước:

B1: Hô khẩu lệnh và thực hiện nhanh động tác

B2: Làm chậm, phân tích.

3. Động tác Quay tại chỗ:

gv nêu ý nghĩa của động tác Quay: .....

Gồm các động tác sau

a. Quay bên phải:

- Khẩu lệnh: Bên phải… quay

- Động tác: Gv làm động tác mẫu theo 3 bước:

B1: Hô khẩu lệnh và thực hiện nhanh động tác

B2: Làm chậm, phân tích.

B3: làm tổng hợp động tác.

b. Quay bờn trái:

Gv nêu khẩu lệnh.

? những điểm khác nhau giữa quaybên phải và quay bên trái.

à Kết luận à sau đó hô khẩu lệnhvà thực hiện nhanh động tác quay bên trái

c. Quay nửa bên phải:

Gv nêu khẩu lệnh.

? những điểm khác nhau giữa quay phải và quay nửa bên phải.

à Kết luận à sau đó hô khẩu lệnh và thực hiện nhanh động tác quay nửa bên phải

d. Quay nửa bên trái:

Gv nêu khẩu lệnh.

? những điểm khác nhau giữa quaybên trái và quay nửa bên trái trái.

à Kết luận à sau đó hô khẩu lệnh và thực hiện nhanh động tác quaynửa bên trái

e. Quay đằng sau:

- Khẩu lệnh: Đằng sau… quay

- Động tác: Gv làm động tác mẫu theo 3 bước:

B1: Hô khẩu lệnh và thực hiện nhanh động tác

B2: Làm chậm, phân tích.

B3: làm tổng hợp động tác.

4. Động tác Chào:

Gv nêu ý nghĩa của động tác Chào:

Gồm: Chào cơ bản khi đội mũ cứng, nhìn bên phải, bên trái chào;

Gv giới thiệu lần lượt các động tác chào và thôi chào theo 2 bước:

B1: Hô khẩu lệnh và thực hiện nhanh động tác

B2: Làm chậm, phân tích

Hs nghe và trả lời

Hs nghe và ghi nhớ.

Hs quan sát, nắm sơ qua về động tác.

Hs hiểu: Nghe dứt động lệnh Nghiêm. 2 gót chân đạt sát nhau trên một đường ngang, 2 bàn chân rộng 450...

Hs nghe, hiểu: mắt nhìn thẳng, toàn thân nghiêm túc, không động đậy....

Hs nghe và hiểu: Dùng để đứng trong đội hình đỡ mỏi….

Hs quan sát và nắm cơ bản động tác

Hs hiểu: Sau khi nghe dứt động lệnh nghỉ, chân trái trùng xuống, sức nặng toàn thân dồn vào chân phải, nửa thân trên ở tư thế nghiêm.....

Hiểu: không chùng cả hai chân, người không nghiêng ngả....

Quan sát nhanh động tác

Hiểu: Chân trái bước sang trái 1 bước, 2 chân rộng bằng vai, sức nặng toàn thân dồn đều 2 chân,...

Hs nghe, hiểu: động tác quay để chuyển hướng đội hình một cách nhanh chóng.....

Nghe

Quan sát nhanh động tác

Hiểu: Nửa thân trên vẫn ở tư thế nghiêm, 2 gối thẳng, lấy gót chân phải và mũi bàn chân trái làm trụ…. Đưa chân trái lên trở về tư thế nghiêm.

Hiểu được động tác.

Hs chú ý nghe,

hs trả lời - quan sát và biết cách thực hiện động tác.

Hs chú ý nghe, quan sát và biết cách thực hiện động tác.

Hs chú ý nghe, quan sát và biết cách thực hiện động tác.

Nghe, hiểu

Nắm cơ bản động tác.

Động tác: Nửa thân trên vẫn ở tư thế nghiêm, 2 gối thẳng, lấy gót chân tráivà mũi bàn chân phải làm trụ... ;Đưa chân phải lên trở về tư thế nghiêm.

Hiểu được động tác.

Hs nghe, hiểu: Động tác Chào biểu thị tính tổ chức, kỉ luật, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau.

Hs nghe, quan sát và hiểu động tác.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!