Giáo án Lịch sử lớp 12 bài: Kiểm tra một tiết

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án môn Lịch sử lớp 12

Giáo án Lịch sử lớp 12 bài: Kiểm tra một tiết được TimDapAnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Sinh học 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục đích.

1. Kiến thức.

  • Trình bày được những biến đổi cảu khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới II. Tình hình Ấn Độ (1945-2000).
  • Biết được những nét chính tình hình đất nước Nhật Bản từ 1945-2000.
  • Hiểu được CMKHCN xà xu thế tất yếu của nhân loại trong thời kì lịch sử thế giới hiện đại. Trình bày được các khái niệm trong bài học số 10.

2. Kĩ năng.

  • Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích đánh giá.
  • Kĩ năng trinh bày bài kiểm tra.

3. Thái độ. Giáo dục ý thức bảo vệ hoà bình thế giới, tình đoàn kết với các dân tộc trên thế giới. Ý thức học tập để cống hiến cho nhân loại.

II. Phương pháp

Hình thức kiểm tra: Tự luận

III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Tên chủ đề

Các cấp độ tư duy

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

1/ Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ

Tình hình Đông nam Á sau CTTG II – 2000.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu: 1

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40 %

Số câu: 1

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%

2/ Nhật Bản

Nhật Bản 1952-1973.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu: 1

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%

Số câu: 1

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%

3/ Cách mạng KHCN và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX.

Tác động cảu toàn cầu hoá tới Việt Nam.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Tổng số câu

Số điểm

Tỉ lệ

Số câu: 1

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%

Số câu: 1

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Số câu: 3

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

IV. BIÊN SOẠN CÂU HỎI THEO MA TRẬN

Câu 1 (4đ): Trình bày sự chuyển biến tình hình khu vực ĐNÁ từ 1945-2000?

Câu 2 (4đ): Trình bày sự phát triển thần kì của kinh tế Nhật Bản từ năm 1952- 1973? Nguyên nhân dẫn tới sự phát triển thần kì đó?

Câu 3 (2đ): Toàn cầu hoá là gì? Toàn cầu hoá ảnh hưởng như thế nào với nước ta?

V. XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu

Nội dung

Điểm

1

- Sau CTTG II các nước Đông Nam Á liên tục nổi dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc.

0.5

-Lợi dụng phát xít Nhật đầu hàng mốt số nước khởi nghĩa giành chính quyền( Inđônêxia, VN, Lào); một số nước giải phóng một phần lãnh thổ (Philipin, Mã lai, Miến Điện

1.0

- Sau đó các nước thực dân quay trở lại xâm lược nhân dân ĐNÁ tiếp tục khấng chiến và giành được thắng lợi

0.5

- Sau khi giành được độc lập các nước ĐNÁ thành lập tổchức ASEAN, ban đầu có 5 nước đến năm 1999 có 10 nước thành viên.

1.0

- Các nước ĐNÁ xấy dựng đất nước sau khi giành đc độc lập đã đạt được nhiều thành tựu. tiêu biểu là Singapo trở thành nước công nghiệp mới (NIC)

1.0

2

-1952-1960: phát triển nhanh

- 1960-1973: phát triển thần kì

0.5

- Biểu hiện sự phát triển (GDP)

0,5

- Con người được coi là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định hàng đầu.

0.5

- Vai trò lãnh dạo, quản lí của nhà nước.

0.5

- Chế độ làm việc suốt đời, chế độ lương theo thâm niên và chủ nghĩa nghiệp đoàn xí nghiệp được coi là 3 kho báu thiêng liêng làm cho các cong ty của NB có sức cạnh tranh cao.

0.5

- Áp dụng thành công các thành tựu của khoa học kỉ thuật hiện đại để năng cao năng suất, chất lượng hạ giá thành sản phẩm.

0.5

- Chi phí quốc phòng thấp nên có điều kiện tập trung vốn đầu tư cho kinh tế.

0.5

- Tận dụng các yếu tố bên ngoài để phát triển…

0.5

3

Khái niệm toàn cầu hoá

1.0

-Tác động 2 mặt tới VN (tích cực, tiêu cực)

1.0

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm