Giáo án Học vần 1 bài 14: Âm D, Đ

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Học vần lớp 1

Giáo án Học vần 1 bài 14: Âm D, Đ kiến thức được trình bày logic giúp các em học sinh hiểu được đọc và viết d, đ, de, đò, cách đọc câu ứng dụng đi na đi đò, bé và mẹ đi bộ và phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề dế, cá, cờ.

Giáo án Học vần 1 bài 13: Âm N, M

Giáo án Học vần 1 bài 12: Âm I, A

BÀI 14: ÂM D - Đ

I. MỤC TIÊU:

  • Học sinh đọc được: d, đ , bò, cỏ; từ và câu ứng dụng.
  • Viết được: d, đ, dê, đò.
  • Luyện nói từ 2- 3 câu theo chủ đề: dế, lá cờ ,bi ve, lá đa.

II. CHUẨN BỊ:

  • Bộ đồ dùng HVTH lớp 1.
  • Tranh minh họa từ khóa: dê, đò.
  • Tranh minh họa câu ứng dụng và phần luyện nói.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Tiết 1

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Cho lớp viết bảng con tiếng: nơ, me. 2 học sinh lên bảng viết.
  • Giáo viên nhận xét, cho điểm.
  • Gọi 1 – 2 học sinh đọc câu ứng dụng.
  • Giáo viên nhận xét, cho điểm.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học tiếp 2 âm nữa: âm d - đ.

- Giáo viên ghi bảng.

b. Bài học:

* Dạy âm d:

- Cho học sinh đọc âm d.

- Cho học sinh ghép âm d.

- Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp.

- Chữa lỗi phát âm cho học sinh.

- Để được tiếng dê ta ghép thêm âm gì?

- Nhận xét cho học sinh đọc cá nhân, lớp.

- Chữa lỗi phát âm cho học sinh.

- Tranh vẽ gì?

- Vậy tiếng ứng dụng là: dê.

- Hát vui

- Lớp viết bảng con, 2 học sinh viết bảng lớp.

- Lớp nhận xét

- 1 – 2 học sinh đọc

- Vài học sinh nhắc lại

- Học sinh đọc: âm d.

- Học sinh ghép âm d.

- Học sinh đọc cá nhân, lớp.

- Để được tiếng dê ta ghép thêm âm ê ở sau âm d. Học sinh ghép tiếng dê.

- Học sinh đọc cá nhân, lớp. (dờ – ê – dê)

- Con dê

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!