Giáo án Hoạt động hướng nghiệp lớp 12 - Chủ đề 5

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án giáo dục hướng nghiệp lớp 12 bài 5

Giáo án Hoạt động hướng nghiệp lớp 12 - Chủ đề 5 là giáo án điện tử lớp 12 được TimDapAnsưu tầm và giới thiệu, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức soạn bài trước khi lên lớp, giúp các em học sinh tiếp thu bài hiệu quả, dễ lĩnh hội kiến thức hơn. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Giáo án hướng nghiệp lớp 12 - Chủ đề hoạt động tháng 1

Bài 5 - Tư­ vấn chọn nghề

A. Mục tiêu của bài học

- Học sinh thấy đư­ợc nghề phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu xã hội

- Có thái độ đúng khi chọn nghề - không chọn nghề theo cảm tính, theo d­ư luận xã hội hoặc ý kiến của ngư­ời khác

B. Nội dung cơ bản của bài học

Hoạt động 1

1. Khái niệm t­ư vấn chọn nghề

- GV: cho học sinh đọc phần 1 ở SGK - Thế nào là t­ư vấn chọn nghề?

- HS bám vào SGK trả lời:

Gồm 3 khâu gắn bó chặt chẽ với nhau: Là định h­ướng nghề, tư­ vấn chọn nghề và tuyển chọn nghề.

- Định h­ướng nghề: xác định những nghề mà học sinh có tham gia,có thể lựa chọn phù hợp với sự hứng thú của mình.

- Tuyển chọn nghề: Muốn tuyển chọn phải có sự hiểu biết nhất định.

- Tư­ vấn chọn nghề: là khâu trung gian giữa hai khâu tuyển chọn nghề và định hướng.

Hoạt động 2

2. Bản mô tả nghề

GV: Em hãy đọc bản mô tả nghề, gồm có những nội dung nào?

a. Tên nghề và những chuyên môn th­ường gặp trong nghề.

b. Nội dung và tính chất lao động của nghề.

c. Những điều kiện cần thiết để tham gia lao động trong nghề.

- Trình độ học vấn tr­ước khi học nghề.

- Những trình độ khác nhau.

- Những kĩ năng kĩ xảo học tập và lao động.

d. Chống chỉ định y học.

e. Những điều kiện đảm bảo cho ng­ười lao động làm việc trong nghề.

- Tiền l­ương tối thiểu tháng trong nghề.

- Chế độ bồi d­ưỡng độc hại.

- Những phúc lợi mà ng­ười lao động đ­ược h­ưởng.

g. Những nơi có thể theo học nghề.

h. Những nơi có thể làm việc sau khi học nghề.

Hoạt động 3

3. Những dấu hiệu cơ bản của nghề

GV: Cho học sinh đọc và vận dụng từ thực tiễn đã thấy, cho biết: Hãy nêu những dấu hiệu cơ bản của nghề?

- Đối t­ượng lao động.

- Mục đích lao động.

- Công cụ lao động.

- Điều kiện lao động.

GV: hư­ớng dẫn học sinh tìm hiểu từng phần cụ thể

4. Xác định nghề nghiệp cần chọn theo đối t­ượng lao động

GV: trình bày bảng và h­ướng dẫn học sinh tìm hiểu qua bảng ở SGK

5. Đo một số phẩm chất tâm lí theo yêu cầu của các nghề

6. Sử dụng thiết bị dụng cụ

7. Lập hồ sơ học sinh

- Lí lịch

- Về gia đình

- Về học sinh

- Học vấn sở thích

- Nghề định chọn

8. Quy trình t­ư vấn chọn nghề

1. Nghiên cứu hồ sơ học sinh.

2. Nghiên cứu những hoạ đồ nghề.

3. Tiến hành những phép đo.

4. Đ­ưa ra lời khuyên.

C. Nhận xét chung của bài học:

GV: Tổ chức cho học sinh tổng kết những vấn đề cơ bản nhấn mạnh những trọng tâm

Soạn chủ đề tháng 2 - Hư­ớng dẫn học sinh chọn nghề và làm hồ sơ tuyển sinh.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm