Giáo án Hóa học 11 bài 3: Sự điện li của nước, pH, chất chỉ thị axit - bazơ

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Hóa học 11

Giáo án Hóa học 11: Sự điện li của nước, pH, chất chỉ thị axit - bazơ giúp học sinh dễ dàng hiểu tích số ion của nước, ý nghĩa tích số ion của nước. Đồng thời, nắm được các khái niệm về pH, định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và môi trường kiềm; chất chỉ thị axit - bazơ: quỳ tím, phenolphtalein và giấy chỉ thị vạn năng. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy tốt.

Giáo án Hóa học 11 bài 1: Sự điện li

Giáo án Hóa học 11 bài 2

SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC, pH, CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BAZƠ

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

  • Biết được sự điện li của nước, khái niệm pH.
  • Biết đánh giá độ axit, bazơ và màu sắc của một số chất chỉ thị.
  • Ý nghĩa tích số ion của nước.

2. Kỹ năng

  • Rèn luyện kỹ năng viết phương trình điện li.
  • Tính pH của một số dung dịch và làm các dạng bài tập cơ bản.

II. Phương pháp giảng dạy

- Sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề

III. Chuẩn bị

1. Giáo viên

- Chuẩn bị nội dung kiến thức.

2. Học sinh

- Cần chuẩn bị trước nội dung bài học ở nhà.

IV. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

  • Viết phương trình điện li của các muối sau: NaCl, CH3COONa, K2SO4, NaHCO3.
  • Tính nồng độ các ion trong dung dịch HNO3 0,5M.

3. Bài mới

Giáo án Hóa học 11

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!