Giáo án Hóa học 11 bài 1: Sự điện li

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Hóa học 11 bài 1

Giáo án Hóa học 11 bài 1: Sự điện li với nội dung được biên soạn chi tiết cùng cách trình bày khoa học sẽ hỗ trợ thầy cô trong việc truyền tải kiến thức đến với học sinh. Giáo án môn hóa học lớp 11 này sẽ giúp các em hiểu được khái niệm về sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân bằng điện li.

Giáo án Hóa học 11 bài 2

Bài 1: SỰ ĐIỆN LI

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS biết được:

 • Khái niệm về sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân bằng điện li.

2. Kĩ năng:

 • Quan sát thí nghiệm, rút ra được kết luận về tính dẫn điện của dung dịch chất điện li.
 • Phân biệt được chất điện li, chất không điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu.
 • Viết được phương trình điện li của chất điện li mạnh, chất điện li yếu.

3. Thái độ:

 • Xây dựng thái độ học tập tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch.
 • Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinh.

II TRỌNG TÂM:

 • Bản chất tính dẫn điện của chất điện li (nguyên nhân và cơ chế đơn giản).
 • Viết phương trình điện li của một số chất.

III. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Hình 11(sgk) để mô tả thí nghiệm hoặc chuẩn bị dụng cụ và hoá chất để biểu diễn TN sự điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, máy chiếu.

2. Học sinh: Xem lại hiện tượng dẫn điện đã học ở chương trình vật lí lớp 7.

IV. PHƯƠNG PHÁP: Diễn giảng – phát vấn.

V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục. . .

2. Kiểm tra bài cũ: Không

3. Nội dung:

 • Đặt vấn đề: Vì sao nước tự nhiên có thể dẫn điện được, nước cất thì không? Để tìm hiểu về điều này chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên nhân dẫn điện của các chất.

HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS

NỘI DUNG

Hoạt động 1:

 • GV: Lắp hệ thống thí nghiệm như sgk và làm thí nghiệm biểu diễn.
 • HS: Quan sát, nhận xét và rút ra kết luận.

Hoạt động 2:

 • GV: Đặt vấn đề: Tại sao dung dịch này dẫn điện được mà dung dịch khác lại không dẫn điện được?
 • HS: Vận dụng kiến thức dòng điện đã học lớp 9 và nguyên cứu trong sgk về nguyên nhân tính dẫn điện của các dd axít, bazơ, muối trong nước để trả lời.
 • GV: Giới thiệu khái niệm: sự điện li, chất điện li, biểu diễn phương trình điện li. Giải thích vì sao nước tự nhiên dẫn được điện.
 • GV: Hướng dẫn HS cách viết phương trình điện li của NaCl, HCl, NaOH.
 • HS: Viết PT điện li của axit, bazơ, muối.

I. Hiện tượng điện li:

1. Thí nghiệm: sgk

* Kết luận:

 • Dung dịch muối, axít, bazơ: dẫn điện.
 • Các chất rắn khan: NaCl, NaOH và 1 số dung dịch rượu, đường: không dẫn điện.

2. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dd axít, bazơ, muối trong nước:

 • Các muối, axít, bazơ khi tan trong nước phân li ra các ion làm cho dung dịch của chúng dẫn điện.
 • Quá trình phân li các chất trong H2O ra ion là sự điện li.
 • Những chất tan trong H2O phân li thành các ion gọi là chất điện li.
 • Sự điện li được biểu diễn bằng PT điện li: NaCl Na+ + Cl
HCl H+ + Cl
NaOH Na+ + OH
20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!