Giáo án Hình học 6 chương 1 bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 6

Giáo án Hình học 6 chương 1 bài 2: Ba điểm thẳng hàng là tài liệu hữu ích dành cho các thầy cô trong quá trình xây dựng bài giảng bộ môn với nội dung được biên soạn chi tiết giúp học sinh nắm được khi nào thì ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm, biết vẽ ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng, rèn luyện kỹ năng sử dụng dụng cụ học tập vẽ hình chính xác.

Giáo án Hình học 6 chương 1 bài 1: Điểm - Đường thẳng

Giáo án trọn bộ Toán 6

Bài 2: BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

I. Mục tiêu bài học

 • Học sinh nắm được khi nào thì ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm. Khẳng định có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại trong ba điểm thẳng hàng.
 • Biết vẽ ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng. Sử dụng đúng thuật ngữ: nằm cùng phía, nằm khác phí, nằm giữa.
 • Rèn kĩ năng sử dụng dụng cụ học tập vẽ hình chính xác.

II. Phương tiện dạy học

 • GV: Thước, bảng phụ
 • HS: Thước, bảng nhóm

III. Tiến trình

1- Ổn định lớp.

2- Hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng

Hoạt động 1: Bài cũ

Vẽ đường thẳng a và lấy ba điểm B, A, C thuộc a

- Ba điểm A, B, C đều thuộc a khi đó ta nói ba điểm A, B, C thẳng hàng

Vậy ba điểm thẳng hàng là ba điểm như thế nào?

Hoạt động 2: Ba điểm thẳng hàng

- Khi ba điểm A, B, C thẳng hàng (Hình trên) ta thấy B, C như thế nào với A về vị trí?

- Tương tự:

 • A, B với C
 • A, C với B?

=> điểm nằm giữa

Giáo án hình học lớp 6

Ta thấy có mấy điểm nằm giữa hai điểm A và C?

=> Nhận xét

Hoạt động 3: Củng cố

Bài 8 Sgk /106 cho học sinh trả lời tại chỗ

Bài 9 Sgk /106 GV vẽ hình trong bảng phụ cho học sinh thực hiện tại chỗ.

Giáo án hình học lớp 6

Là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng

Cùng phía đối với điểm A

Cùng phía đối với điểm C

Khác phía đối với điểm B

Có một điểm nằm giữa A và C

Ba điểm thẳng hàng là A, M, N

1. Thế nào là ba điểm thẳng hàng

* Khi ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng ta nói chúng thẳng hàng.

Giáo án hình học lớp 6

* Khi ba điểm A, B, C không cùng nằm trên một đường thẳng ta nói chúng không thẳng hàng.

Giáo án hình học lớp 6

2. Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng.
Giáo án hình học lớp 6

< Sgk/ 106>

Nhận xét: Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại

3. Bài tập

Bài 8 Sgk/106

Ba điểm A, M, N thẳng hàng

Bài 9 Sgk/106

a. Các bộ ba điểm thẳng hàng là (B, E, A), (D, E, G), (B, D , C)

Hai bộ ba các điểm không thẳng hàng là (B, G, A), (B, D, C)

Hoạt động 4: Dặn dò

 • Về xem kĩ lý thuyết
 • BTVN Bài 10 đến bài 13 Sgk/ 106,107
 • Chuẩn bị trước bải tiết sau học
  • Có mấy đường thẳng đi qua hai điểm?
  • Hai đường thẳng trùng nhau, hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng // là hai đường thẳng như thế nào?
20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!