Giáo án Đại số 10 chương 1 bài 4: Các tập hợp số

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10

Giáo án Đại số 10 bài 4: Các tập hợp số có nội dung dễ hiểu chi tiết giúp học sinh dễ dàng hiểu các khái niệm khoảng, nửa khoảng, đoạn. Đồng thời, tìm được hợp, giao, hiệu của các khoảng, đoạn và biểu diễn chúng trên trục số. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy tốt.

Giáo án Đại số lớp 10 ban Cơ bản

Giáo án Đại số 10 Bài 2: Tập hợp

Giáo án Đại số 10 chương 1 bài 3: Các phép toán tập hợp

Chương I. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP

Bài 4. CÁC TẬP HỢP SỐ

I. Mục tiêu

Qua bài học học sinh cần nắm được:

1/ Về kiến thức

  • Hiểu đuợc ký hiệu các tập hợp số N, N*, Z, Q, R và mối quan hệ giữa chúng.
  • Hiểu các ký hiệu khoảng, đoạn.

2/ Về kỹ năng

  • Biết biểu diễn khoảng, đoạn trên trục số và ngược lại
  • Vận dụng được vào 1 số ví dụ.

3/ Về tư duy

Nhớ, hiểu, vận dụng.

4/ Về thái độ:

  • Cẩn thận, chính xác.
  • Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự.

II. Chuẩn bị

  • Học sinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, tiết trước.
  • Giáo án, SGK, STK, phiếu học tập, ...

III. Phương pháp

Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp.

IV. Tiến trình bài học và các hoạt động

1/ Kiểm tra kiến thức cũ

2/ Bài mới

Hoạt động 1: Nắm lại, hiểu hơn các tập hợp số đã học
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng

- Thực hiện hoạt động 1 SGK

- Suy nghĩ trả lời

- Hs tập biểu diễn 1 số trên trục số

- Ghi bài

- Yêu cầu HS tiến hành hoạt động 1.

- Lấy thêm vdụ để hs hiểu các tập hợp số. Như cho 1 số bất kỳ, yêu cầu hs nó thuộc tập hợp số nào?

- Mô tả tổng quát trên trục số.

- Biểu diễn quan hệ bao hàm giữa các tập hợp số đó.

Ghi tiêu đề bài

I/ Các tập hợp đã học SGK.

1. Tập hợp các số tự nhiên, N (lưu ý N*)

2. Tập hợp các số nguyên, Z

3. Tập hợp các số hữu tỉ, Q

4. Tập hợp các số thực, R

Hoạt động 2: Các tập hợp con thường dùng của R
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng

- Ghi bài

- Chia vở thành 02 cột

- Gv chỉ cho hs thấy rõ ký hiệu khoảng, đoạn; tập hợp cho dưới dạng đặc trưng và đuợc mô tả trên trục số

I/ Các tập hợp con thường dùng của R SGK

Chý ý: 4 є (2; 4] nhưng 2 không є (2; 4]

- Ký hiệu và cách đọc dương, âm vô cùng ,...

Hoạt động 3: Củng cố
Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng
- Thực hiện ví dụ .

- Ghi bài

- Yêu cầu HS dùng các ký hiệu khoảng, đoạn để viết lại các tập hợp đó.

- Biểu diễn trên trục số.

- A giao B; B giao C; C giao D, tương tự đối với hợp.

Ví dụ: Cho các tập hợp

A={x ϵ R / -5≤x≤4}
B = {x є R / -7≤x<3}
C = {x є R / x > -2}
D = {x є R / x < 7}

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!