Tiếng anh 1 (sách học sinh)

Tải Tiếng anh 1 (sách học sinh)
3054 lượt xem

Cuốn sách giáo khoa "Tiếng anh 1" (sách học sinh) do Hoàng Văn Vân biên làm tổng chủ biên, biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 1 tài liệu để học tiếng anh, sách được biên soạn theo phương pháp dạy học hiện đại, dựa trên quan điểm học qua chơi, chơi để học, nhằm từng bước nâng cao năng lực ngôn ngữ Tiếng Anh của các em.

Mục tiêu chính của cuốn sách là giúp các em:

  • Phát âm đúng hệ thống âm cơ bản, tối thiểu của Tiếng Anh
  • Nghe và nhận biết hệ thống âm cơ bản
  • Sử dụng được các từ, cụm từ và các cấu trúc đơn giản trong giao tiếp nghe nói liên quan đến các chủ để quen thuộc và gần gữi với các em
  • Đọc và viết được các từ, cụm từ, câu đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc

Nội dung cuốn sách giáo khoa tiếng anh lớp 1 gồm 20 đơn vị học bài:

Unit 1: In the park
Unit 2: In the dining room
Unit 3: At the street market
Unit 4: In the bedroom
Unit 5: At the fish and chip shop
Unit 6: On the farm
Unit 7: In the backyard
Unit 8: In the playground
Unit 9: In the shop
Unit 10: At the zoo
Unit 11: At the bus stop
Unit 12: At the lake
Unit 13: In the school canteen
Unit 14: In the toy shop
Unit 15: At the football match
Unit 16: Doing the housework
Unit 17: At the birthday party
Unit 18: In the countryside
Unit 19: At the sea
Unit 20: On the field

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.

Gợi ý cho bạn