Thiết kế Website động với ASP.Net WebForm và SQL Server

Tải Thiết kế Website động với ASP.Net WebForm và SQL Server
1914 lượt xem

Khóa học "Thiết kế Website động với ASP.Net WebForm và SQL Server" sẽ cung cấp cho các bạn đọc các kiến thức lập trình từ cơ bản đến nâng cao để làm chủ Framework .NET trên nền tảng ASP.NET WebForm. Với khóa học này các bạn sẽ được:

  • Cung cấp những bài học sinh động với các bước thực hành step by step
  • Khi hoàn thành khóa học, học viên có thể tự nghiên cứu các lĩnh vực khác trên nền tảng .NET như ASP.NET MVC, SharePoint
  • Khóa học sử dụng công cụ Visual Studio, Framework mới nhất.
  • Hỗ trợ đa giao diện trên với công cụ Bootstrap. Đặc biệt, thay vì học code một cách máy móc, bạn sẽ được thao tác với dự án thực tế để triển khai ra ngoài doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Lợi ích mà khóa học này mang lại:

  • Nắm vựng kiến thức và kỹ năng để thiết kế 1 website hoàn chỉnh trên nền tảng ASP.NET
  • Nắm rõ những kiến thức về lập trình ASP.NET WebForm từ cơ bản đến nâng cao
  • Tự xây dựng hoàn chỉnh website, nắm chắc cách thiết kế tối ưu cơ sở dữ liệu SQL Server.
  • Làm tiền đề cho việc tự học thiết kế website bằng ASP.NET MVC cũng như khả năng tạo hệ thống lớn trên nền tảng web

Phần 1: Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server

    Bài 1: Giới thiệu về thiết kế Website với ASP.NET Webform và SQL Server
    Bài 2: SQL Server - Truy vấn đọc dữ liệu
    Bài 3: SQL Server - Truy vấn thêm dữ liệu
    Bài 4: SQL Server - Truy vấn cập nhật dữ liệu
    Bài 5: SQL Server - Truy vấn xóa dữ liệu
    Bài 6: SQL Server - Store Procedure
    Bài 7: SQL Server – View
    Bài 8: SQL Server - Bài Tập

Phần 2: ADO.NET Database

    Bài 9: Giới thiệu về ADO.NET Database
    Bài 10: Kiến trúc ADO.NET
    Bài 11: SQLConnection
    Bài 12: SQLCommand
    Bài 13: SQLDataReader
    Bài 14: DataSet
    Bài 15: Tham số Parameter
    Bài 16: Lớp dùng chung
    Bài 17: Bài tập thực hành

Phần 3: ASP.NET

    Bài 18: Giới thiệu về ASP.NET
    Bài 19: ASP.NET là gì?
    Bài 120: Đặc điểm của ASP.NET
    Bài 21: Hình thức xây dựng Web ASP.NET
    Bài 22: Cấu trúc Web ASP.NET
    Bài 23: Xây dựng ASP.NET Hello!

Phần 4: HTML - Server Control

    Bài 24: HTML CONTROL
    Bài 25: Server Control
    Bài 26: Bài tập

Phần 5: Đối tượng trong ASP.NET

    Bài 27: Request
    Bài 28: Response
    Bài 29: Session
    Bài 30: Cookie

Phần 6: UserControl

    Bài 31: Giới thiệu về UserControl
    Bài 32: Kiến trúc Web CMS
    Bài 33: Bài tập

Phần 7: ASP.NET và cơ sở dữ liệu

    Bài 34: ASP và cơ sở dữ liệu - Phần 1
    Bài 35: ASP và cơ sở dữ liệu - Phần 2

Phần 8: Bài toán doanh nghiệp

    Bài 36: Giới thiệu
    Bài 37: Phân tích
    Bài 38: Bài tập

Phần 9: Xây dựng Website - Admin

    Bài 39: Xây dựng cấu trúc Admin - Phần 1
    Bài 40: Xây dựng cấu trúc Admin - Phần 2
    Bài 41: Xây dựng mô hình lớp trong ASP.NET
    Bài 42: Module tin tức - Hiển thị dữ liệu
    Bài 43: Module tin tức - Thêm mới dữ liệu
    Bài 44: Module tin tức - Cập nhật dữ liệu
    Bài 45: Module tin tức - Xóa dữ liệu
    Bài 46: Module tin tức - Sử dụng FreeTextBox biên tập tin
    Bài 47: Module tin tức - Thêm mới nội dung tin tức
    Bài 48: Module tin tức - Hiển thị nội dung tin tức
    Bài 49: Module tin tức - Cập nhật nội dung tin tức
    Bài 50: Module tin tức - Xóa nội dung tin tức
    Bài 51: Module Admin user - Thêm mới tài khoản
    Bài 52: Bài tập
    Bài 53: Login Admin User
    Bài 54: Hoàn thiện Layout website với CSS

Phần 10: Xây dựng Website - Display

    Bài 55: Cấu trúc website doanh nghiệp
    Bài 56: Bootstrap và ứng dụng trong website
    Bài 57: Xây dựng Layout website
    Bài 58: Xây dựng Header - Footer website
    Bài 59: Xây dựng chức năng tin tức website
    Bài 60: Xây dựng chức năng chi tiết tin tức website
    Bài 61: Danh mục sản phẩm Website
    Bài 62: Xây dựng sản phẩm mới nhất, hot nhất
    Bài 63: Xây dựng chi tiết sản phẩm Website
    Bài 64: Xây dựng chức năng giỏ hàng - Tạo giỏ hàng
    Bài 65: Xây dựng chức năng giỏ hàng - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
    Bài 66: Xây dựng chức năng giỏ hàng - Xóa giỏ hàng
    Bài 67: Hoàn chỉnh Website

Phần 11: Hoàn chỉnh Website ASP.NET
    Bài 68: Xuất bản Website, cài đặt IIS Webserver
    Bài 69: Cài đặt Website trên Hosting

CLICK LINK DOWNLOAD FULL KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

Hoặc Link Dự phòng:

CLICK LINK DOWNLOAD PHẦN 1 TẠI ĐÂY

CLICK LINK DOWNLOAD PHẦN 2 TẠI ĐÂY

Gợi ý cho bạn