Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia Môn Sinh Học (Tập 1)

Tải Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia Môn Sinh Học (Tập 1)
1167 lượt xem
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Cuốn sách "Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia Môn Sinh Học - Tập 1" cung cấp cho các em học sinh lớp 12 những kiến thức trọng tâm về di truyền học và tiến hóa học.

Bộ sách này gồm 4 phần, được chia làm 2 tập:

Tập 1:

 • Di truyền học
 • Tiến hóa học

Tập 2:

 • Sinh thái học
 • Giới thiệu các để thi

Mỗi phần được tóm tắt lí thuyết, giới thiệu các dạng bài tập trọng tâm và bài tập nâng cao, đáp ứng cho các mức độ đánh giá gồm: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao mà Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ vận dụng để ra đề thi Quốc gia trong thời gian sắp tới. Nội dung mỗi phần đều được trình bày theo trình tự thống nhất: Tóm tắt lí thuyết, bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm.

- Phần tóm tắt lí thuyết: Chọn lọc và tóm tắt các kiến thức trọng tâm, cơ bản nhất, giúp học sinh học nhanh, gọn và dễ nhớ.

- Phần bài tập tự luận: Giới thiệu phương pháp giải các dạng bài tập thường gặp, sau đó là các bài tập nâng cao. Đặc biệt nội dung được chúng tôi tóm tắt bằng các biểu thức hoặc công thức toán học, giúp học sinh giải nhanh bài tập trắc nghiệm.

- Phần bài tập trắc nghiệm: Giới thiệu các dạng câu hỏi trắc nghiệm thường gặp, một số dạng câu hỏi mới theo hướng tích hợp, kèm theo hướng dẫn giải chi tiết.

- Phần giới thiệu các đề thi: Chúng tôi giới thiệu 10 đề thi cùng với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp học sinh làm quen với cách ra đề thi mới và tự đánh giá sau khi học hết chương trình. Đối tượng sử dụng cuốn sách này gồm học sinh lớp 12, học sinh lớp 12 chọn, 12 chuyên ban, các lớp chuyên sinh. Ngoài ra, đây còn là tài liệu được sử dụng cho các giáo viên sinh học THPT tham khảo.


CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.

Gợi ý cho bạn