Straightforward Beginner Elementary Intermediate Advanced (ebook+audio)

Tải Straightforward Beginner Elementary Intermediate Advanced (ebook+audio)
6031 lượt xem
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Bộ sách "Straightforward Beginner Elementary Intermediate Advanced " (full ebook+audio) bao gồm 6 mức độ từ cơ bản cho đến nâng cao (Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate, Advanced) tất cả đều có Audio giọng đọc bản ngữ để các bạn tham khảo. Nội dung từng phần của từng level:

1. Beginner:

 • 01. Straightforward A1 Beginner Portfolio 2nd Edition
 • 02. Straightforward A1 Beginner Student's Book 2nd Edition CD1
 • 03. Straightforward A1 Beginner Student's Book 2nd Edition CD2
 • 04. Straightforward A1 Beginner Student's Book 2nd Edition
 • 05. Straightforward A1 Beginner Workbook 2nd Edition CD
 • 06. Straightforward A1 Beginner Workbook 2nd Edition
 • 07. Straightforward A1 Beginner Worksheets 2nd Edition

2. Elementary:

 • 08. Straightforward A2 Elementary Portfolio 2nd Edition
 • 09. Straightforward A2 Elementary Student's Book 2nd Edition CD1
 • 10. Straightforward A2 Elementary Student's Book 2nd Edition CD2
 • 11. Straightforward A2 Elementary Student's Book 2nd Edition
 • 12. Straightforward A2 Elementary Workbook 2nd Edition CD
 • 13. Straightforward A2 Elementary Workbook 2nd Edition

3. Pre-intermediate:

 • 14. Straightforward B1 Pre-Intermediate Portfolio 2nd Edition
 • 15. Straightforward B1 Pre-Intermediate Worksheets 2nd Edition
 • 16. Straightforward B1 Re-Intermediate Student's Book 2nd Edition CD1
 • 17. Straightforward B1 Re-Intermediate Student's Book 2nd Edition CD2
 • 18. Straightforward B1 Re-Intermediate Student's Book 2nd Edition
 • 19. Straightforward B1 Re-Intermediate Workbook 2nd Edition

4. Intermediate:

 • 20. Straightforward B1+ Intermediate Portfolio 2nd Edition
 • 21. Straightforward B1+ Intermediate Student's Book 2nd Edition
 • 22. Straightforward B1+ Intermediate Teacher's Book 2nd Edition
 • 23. Straightforward B1+ Intermediate Workbook 2nd Edition CD
 • 24. Straightforward B1+ Intermediate Workbook 2nd Edition
 • 25. Straightforward B1+ Intermediate Worksheets 2nd Edition

5. Upper-intermediate:

 • 26. Straightforward B2 Upper-Intermediate Portfolio 2nd Edition
 • 27. Straightforward B2 Upper-Intermediate Student's Book 2nd Edition CD1
 • 28. Straightforward B2 Upper-Intermediate Student's Book 2nd Edition CD2
 • 29. Straightforward B2 Upper-Intermediate Student's Book 2nd Edition
 • 30. Straightforward B2 Upper-Intermediate Teacher's Book 2nd Edition
 • 31. Straightforward B2 Upper-Intermediate Worksheets 2nd Edition

6. Advanced:

 • 32. Straightforward C1 Advanced Portfolio 2nd Edition
 • 33. Straightforward C1 Advanced Student's Book 2nd Edition CD1
 • 34. Straightforward C1 Advanced Student's Book 2nd Edition CD2
 • 35. Straightforward C1 Advanced Student's Book 2nd Edition CD3
 • 36. Straightforward C1 Advanced Student's Book 2nd Edition
 • 37. Straightforward C1 Advanced Workbook 2nd Edition CD
 • 38. Straightforward C1 Advanced Workbook 2nd Edition
 • 39. Straightforward C1 Advanced Worksheets 2nd Edition
 • 40. Straightforward Class Activity Ideas 2nd Edition
 • 41. Straightforward Wordlist 2nd Edition


CLICK LINK DOWNLOAD FULL EBOOK +AUDIO (1E) TẠI ĐÂY

CLICK LINK DOWNLOAD FULL EBOOK +AUDIO (2E)

Gợi ý cho bạn