Speaking by Speaking (ebook+audio)

Tải Speaking by Speaking (ebook+audio)
3882 lượt xem
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Cuốn sách "Speaking by Speaking - Skills for Social Competence" (ebook+audio) của tác giả David W. Dugas - Ronald T. DesRosiers biên soạn bao gồm 12 đơn vị học bài.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK+AUDIO CD TẠI ĐÂY.

Gợi ý cho bạn