Sách giáo khoa vật lý 11 nâng cao

Tải Sách giáo khoa vật lý 11 nâng cao
453 lượt xem
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Cuốn sách giáo khoa vật lý 11 nâng cao được soạn thảo theo chương trình vật lý của Bộ giáo dục và Đào tạo, sách bao gồm 7 chương: Chương I – điện tích điện trường chương ii – dòng điện không đổi chương iii – dòng điện trong các môi trường chương iv – từ trường chương v– cảm ứng điện từ chương vi – khúc xạ ánh sáng chương vii – mắt và các dụng cụ quang.

Nội dung cuốn sách giáo khoa vật lý 11 nâng cao gồm 56 bài học:


    Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông
    Bài 2. Thuyết êlectron. Định luật bảo toan điện tích
    Bài 3. Điện trường
    Bài 4. Công của lực điện. Hiệu điện thế
    Bài 5. Bài tập về lực Cu-lông và điện trường
    Bài 6. Vật dẫn và điện môi trong điện trường
    Bài 7. Tụ điện
    Bài 8. Năng lượng điện trường
    Bài 9. Bài tập về tụ điện
    Bài đọc thêm. Máy sao chụp quang học (photocopy)
    Tóm tắt chương I
    Bài 10. Dòng điện không đổi Nguồn điện
    Bài 11. Pin và acquy
    Bài 12. Điện năng và Công suất điện. Định luật Jun – Len-xơ
    Bài 13. Định luật Ôm đối với toàn mạch
    Bài 14. Định luật Ôm đối với các loại mạch điện. Mắc các nguồn điện thành bộ
    Bài 15. Bài tập về định luật Ôm và Công suất điện
    Bài đọc thêm Điện tâm đồ
    Bài 16. Thực hành. Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện
    Tóm tắt chương II
    Bài 17. Dòng điện trong kim loại
    Bài 18. Hiện tượng nhiệt điện. Hiện tượng siêu dẫn
    Bài 19. Dòng điện trong chất điện phân. Định luật Fa-ra-day
    Bài 20. Bài tập về dòng điện trong kim loại và chất điện phân
    Bài 21. Dòng điện trong chân không
    Bài 22. Dòng điện trong chất khí
    Bài 23. Dòng điện trong chất bán dẫn
    Bài 24. Linh kiện bán dẫn
    Bài 25. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito
    Tóm tắt chương III
    Bài 26. Từ trường
    Bài 27. Phương và chiếu của lực từ tác dụng lên dòng điện
    Bài 28. Cảm ứng từ. Định luật Am-pe
    Bài 29. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản
    Bài 30. Bài tập về từ trường
    Bài 31. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe
    Bài 32. Lực Lo-геп-xơ
    Bài 33. Khung dây có dong điện đặt trong từ trường
    Bài 34. Sự từ hoá các chất. Sắt từ
    Bài 35. Từ trường Trái Đất
    Bài 36. Bài tập về lực từ
    Bài đọc thêm. Từ trường và máy gia tốc
    Bài 37. Thực hành: Xác định thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất
    Tóm tắt chương IV
    Bài 38. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Suất điện động cảm ứng
    Bài 39. Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động
    Bài 40. Dòng điện Fu-cô
    Bài 41. Hiện tượng tự Cảm
    Bài 42. Nãng lượng từ trường
    Bài 43. Bài lập về cảm ứng điện từ
    Bài đọc thêm. Một số mốc thời gian đáng lưս ý trong lĩnh vực điện từ
    Tóm tắt chương V
    Bài 44. Khúc xạ ánh sáng
    Bài 45. Phản xạ toàn phần
    Bài 46. Bài tập về khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần
    Bài đọc thêm. Hiện tượng ảo ảnh
    Tóm tắt chương VI
    Bài 47. Lăng kính
    Bài 48. Thấu kinh mỏng
    Bài 49. Bài tập về lăng kính và thấu kính mỏng
    Bài 50. Mắt
    Bài 51. Các tật của mắt và cách khắc phục
    Bài 52. Kính úp
    Bài 53. Kính hiển vi
    Bài 54. Kính thiên văn
    Bài 55. Bài tập về dụng cụ quang
    Bài 56. Thực hành: Xác định chiết suất của nước và tiêu cự của thấu kính phân kì
    Tóm tắt chương VII

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.

Gợi ý cho bạn