Review: Hack Não 1500 Từ Tiếng Anh của tác giả Nguyễn Văn Hiệp

Tải Review: Hack Não 1500 Từ Tiếng Anh của tác giả Nguyễn Văn Hiệp
156891 lượt xem

Cuốn sách "Hack Não 1500 Từ Tiếng Anh" của tác giả Nguyễn Văn Hiệp đã trở thành một hiện tượng mạng trong một thời gian dài khi tiếp cận 2 phương pháp cho phép học từ vựng một cách hiệu quả và khoa học nhất đó là: Phương pháp Âm thanh tương tự và Phương pháp học từ vựng theo truyện chêm. 2 thuật ngữ này đâu đó các bạn đã được nghe, một số khác đã được thử học. Tất cả đã có trong cuốn sách này của tác giả Văn Hiệp.Sự tiện dụng và hiệu quả của cuốn sách Hack não 1500 từ tiếng anh đã được chia sẻ khá nhiều ở các trang web trên mạng, cho nên trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi không đề cập đến nhiều  nữa. Mà chỉ chia sẻ thêm cho các bạn ebook bản full đẹp (cuối bài viết) +audio file và video dạy cách tiếp cận quyển sách này theo từng đơn vị học bài của cô giáo "Ngân".

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK FULL (BẢN ĐẸP) TẠI ĐÂY.

CLICK LINK DOWNLOAD FULL AUDIO TẠI ĐÂY.

OR

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK +AUDIO TẠI ĐÂY

Gợi ý cho bạn